Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

GPs bestyrelse

Billeder og oversigt over medlemmernes ansvarsområde

Formand
Christian Heick
Fasan 59 (2082 8805)
Lokalplaner, Ansatte, Deklarationer, Vedtægter, Renovation, P-pladser,
Tekniske Installationer, Kærnehuset

Kasserer
Klaus Ryding

Økonomi, Kontor, Forsikringer, Lejekontrakter

(Billede på vej)

 
Næstformand
Kommer når den nye bestyrelse er konsolideret
 

Medlemmer

Jeanett Pfeiffer
Jæger 44 (2233 6388)
Fællesområder, Svømmebad, Lejekontrakter
Jeanett GP hjemmeside
Camilla Fredskov Benn
Glente 42 (5117 1705)
Svømmebad, Aktiviteter, Kærnehuset, SSP-arbejde
 (Billede på vej)
Rudi Tobisch
Trane 36 (6166 1074)
Renovation, Agendacenter, Tekniske Installationer 
Henrik Steen Hansen
Glente 61 (4038 3818)
Fællesområder, P-pladser, Sommerfest
(Billede på vej)
 

Tekniske Installationer inkluderer: Kold- og Varmtvandsinstallationer, samt de fælles Kloakledninger og grundvandspumper.

Fællesområder inkluderer: Grønne områder, Legepladser, Tennisbaner, samt Minigolf.

Fordelt på bestyrelsesmødet d. 5. april 2018.

Se også:

Bestyrelsens Arbejde