Print Friendly, PDF & Email

Fibernet oppe og køre i første område

Print Friendly, PDF & Email

Der er begyndt at tikke mails ind hos alle i område 1 omkring aktivering af deres nye internetforbindelse:

Fibia tilbyder teknikerhjælp i K&L's skurvogn ved genbrugspladsen i Skytte, hver mandag fra kl. 07:30-08:30. K&L omdeler ligeledes sedler herom til kunderne efterhånden som de har været og installere i husene. Har man ikke mulighed for at møde op, er Fibia kundecenter altid klar til at hjælpe på tlf. 7029 2444.

Kunder i Område 2+3+4+5 idriftsættes løbende i takt med K&L monterer CPE i boligerne fra december til juni måned jf. gældende tidsplan.

Kort FAQ: (svar fra fibia)

Hvorfor får jeg mail om TV?

Web-tv er standardprodukt til alle kunder med Waoo fiberbredbånd så de fx har mulighed for at leje film på Waoo bio. De mails kunder modtager er automatisk genereret af vores system.

www.waoo.dk/forening/tv/web-tv

Jeg vil gerne bruge min router uden smart wifi

WiFi i CPE (boksen red.) er som default slukket i CPE når man bestiller produkter med smart WiFi herunder 300/300. Ellers vil de forstyrre hinanden, så det er som det skal være. Ønsker man ikke bruge smart WiFi, skal man kontakte Fibia support og bede dem tænde for WiFi i CPE.

Fibernet på vej

Print Friendly, PDF & Email

HUSK at tjekke jeres mail for varsel om hvornår Kemp & Lauritzen plalægger installation i jeres hus, så de ikke går forgæves.

TEKNISK  HJÆLP

Fibia tilbyder teknikerhjælp i K&L's skurvogn ved genbrugspladsen i Skytte, hver mandag fra kl. 07:30-08:30. K&L omdeler ligeledes sedler herom til kunderne efterhånden som de har været og installere i husene. Har man ikke mulighed for at møde op, er Fibia kundecenter altid klar til at hjælpe på tlf. 7029 2444.

 

OPDATERING (nov 29) - Denne side opdateres løbende med information efterhånden som vi får information fra Kemp & Lauritzen

INFO: Arbejdet med at sætte metalkanaler op er ikke færdig før der lægges en besked herom fra Kemp&Lauritzen i postkassen. Evt. flager som er faldet af ved gennemboring bliver repareret som det allersidste så alt borearbejde er færdigt, så hav lidt tålmodighed med dette. Har I problemer efter besked om færdiggørelse af arbejdet, så skal Kemp&Lauritzen kontaktes.

 

Belægning efter grave arbejder sætter sig naturlig en smule, da man ikke kan stampe jorden så hårdt som det var før. Projektgruppen kommer sammen med Kemp&Lauritzen til at gå rundt og tjekke op på dette når alt gravearbejde er færdigt. Det giver også det pæneste resultat i længden at jorden for lov at "sætte sig helt" inden man retter op.

 

(nov 29) Der er nu begyndt at tikke mails ud til alle i område 1 om at deres forbindelser er oppe og køre. Se særskilt opslag for info om dette

 

(nov 12)

Gravesjakket er snart færdigt med område 4 og starter så småt op på område 5. Indtil videre er der blevet før ca 20km kabel. De første husinstallationer er nu begyndt start november i område 1. Til alle der bor i område 1, som har tilmeldt sig Fibia HUSK!! at tjekke jeres mail med hvilken dato Fibia skal ind i jeres hus der er i snit et par stykker om dagen, som har glemt det. Det medfører at opstartsdatoen for alle kan blive rykket, hvor forventningen på nuværende tidspunkt er at område 1 kan komme online 1 dec. Alle i område 1 kommer på samtidig og der kan være enkelte som pga. udstyrsfejl ikke kan komme på. Fibia yder ekstra teknisk support hvis man oplever problemer ved igangsætningen 1. dec. Der er nogle i område 1, som IKKE har fået opsat kabler og det skyldes at nogle længere "oppe i rækken" ikke har givet tilladelse til at føre kabelbakke på deres ejendom. Af den årsag vil nogle opleve at få afslag fra Fibia omkring muligheden for at få installeret fiber. Det er super ærgerligt, men projektguppen har arbejdet sten hårdt på at undgå dette, men få har ikke ville sige ok og der er ikke meget vi så kan gøre pga ejendomsretten. Fibia fortæller at fiberen bliver klippet ved sidste mulighed i rækken og det vil således ikke længere muligt for de efterfølgende huse at få fiber.

 

Område 2 er i fuld gang med at få ført kabler udvendigt. Igangsætning af område 2 og efterfølgende områder vil ske løbende når teknikeren er i huset og man vil således være online når teknikeren har været der.

 

(okt 10)

Gravesjakket er snart færdig med område 3 og går nu i gang med område 4, godt foran tidsplanen. Opsætning af metalkabelbakker og installation følger den oprindelige tidsplan.

 

(sep 18)

Gravesjakket er kommet lidt foran tidsplanen grundet godt vejr og gode forhold. Derfor er de allerede påbegyndt fase 2 og så småt på vej til allererede at starte med gravning i fase 3.

 

(sep 12)

Vi deler varslinger om opsætning af kanaler ud til nedenstående adresser og har varslet dem i perioden 24/9-2018 til 5/10-2018.

Falkehusene 2-24 (lige numre)

Falkehusene 46-74 (lige numre)

Falkehusene 1-89 (ulige numre)

 

"""""""""""""""""""""""""

Efter en længere periode med underskriftsindsamlinger af projektgruppen, som arbejder med Fibia, er det nu endeligt bekræftet.

Fibia har sagt endeligt god for at igangsætte arbejdet med at etablere og installere fibernet i vores grundejerforening. Det bliver Kemp&Lauritzen (K&L), som kommer til at udføre den samlede entreprise for Fibia. Der har været en del møder og koordinering her over sommeren imellem Fibia, K&L og projektgruppen og nu er der lagt en plan.

Mere konkret så starter arbejdet allerede uge 35. Entreprisen kommer til at strække sig frem til forår/sommer næste år og med ca 18km fiber der skal graves ned giver det alligevel god mening. For at alle ikke skal vente på den sidste enhed er installeret, er hele grundejerforeningen delt op 5 etaper så hver enkelt etape kan komme online hurtigst muligt.

Hver etape forventer K&L vil tage ca 3 mdr fordelt på 3 større opgaver. 

- Gravearbejde (ud til alle rækker)
- Trækning af kabler og kabelbakker (bliver varslet 2 uger i forvejen og meldt færdig)
- Installering af enheder i de husstande, som er tilmeldt. (bliver varslet 14 dage i forvejen. Ordning med nøgler, adgang osv er ved at blive udfærdiget, så det kan passe til så mange som muligt. Dette bliver kommunikeret ud senere)

Det er ikke sådan at allle opgaver skal være færdig før man går videre til næste etape. Så snart gravningen til fase 1 er færdig fortsætter de videre til næste osv. Så der bliver gravet i et andet område samtidig med at der bliver trukket fiber i det foregående område.

Tidsplanen der er lagt er forsøgt lagt med lidt konservative briller for at kunne tage højde for evt uforudsete hendelser. Fx hvis der er mere frost i jorden til vinter end normalt osv. Men det er lige nu det bedste bud på en god tidsplan.

 

HUSK: ved gravearbejde er der altid usikkerheder og K&L gør deres bedste for at undersøge for kabler mm alle steder, men det er muligt at der vil forekomme småafbrydelser på TV/telefon i perioden.

 

Man kan stadig når at melde sig til Fibia og betaling for abonnement sker ikke før at hver etape er online og testet.
Projektgruppen har endnu ikke været hele vejen rundt i de sidste faser, så hvis I selv (eller kender en nabo) endnu ikke har givet tilladelse til at sætte kabelbakke op ved underskrift, så husk det. Det er en kæmpe hjælpe for projektgruppen. Formular kan findes her og kan også afleveres på kontoret.

 

En PDF version af nedenstående kort og tidsplan kan hentes her

Tegning område opdelt med vejledende tidsplan 160818

Status Fibia juni 2018

Print Friendly, PDF & Email

Status Fibia juni 2018

De seneste måneder har gået md at finde en løsning, som vi mener kan være gangbar for de fleste, samt at foretage nogle forsøg på om det ville fungere mm. Det arbejde er nu så langt at vi skal videre til at indsamle underskrifter fra alle så teknikerne fra Fibia (underentreprenør) kan få lov til at gå ind i haverne iforbindelse med installationsarbejder, samt montere en 3x3cm kabelbakke på undersiden af altanen i havesiden.

Projektgruppen og ekstra hjælp kommer til at skulle have fat i alle for at få en underskrift. Det kan bl.a. være ved at ringe på, dele breve ud mm. Desværre ved vi ikke (på grund af persondatalovgivningen i Danmark) hvem der er tilmeldt eller ej, så i vil opleve at blive spurgt om i er tilmeldt eller ej.

Vedhæftet er det materiale projektgruppen kommer runddt med og man er mere end velkommen til at printe en version af underskriftsarket ud og aflevere på grundejerforeningens kontor i underskrevet tilstand. Så skal Dorte nok sørge for at det kommet videre til gruppen.

Infofolder med grafik på løsning

Underskrift tilladelse - IKKE tilmeldt Fibia

Underskrift tilladelse - Tilmeldt Fibia

 

Projektgruppe Fibernet

Print Friendly, PDF & Email

Projektgruppe Fibia

Der er oprettet en projektgruppe, som skal være omdrejningspunkt for alt kontakt og beslutning omkring projektet med at få fibernet i vores grundejerforening. 

Projektgruppen består af 3 medlemmer fra bestyrelsen og 3 grundejere, som meldte sig frivilligt at deltage.

Det er:

Christian Heick (Formand i grf bestyrelsen)
Thomas Hansen (Næstformand i grf bestyrelsen)
Henrik Steen Hansen (Bestyrelsesmedlemi grf)
Jan Straarup 
Toke Ivø
Rumle Lynard

Derudover har vi også fået ekstra hjælp til indsamling af underskrifter fra:

Lars Rosenqvist
Mette Munck Theisen

Tilbud om internet fra Fibia

Print Friendly, PDF & Email

Der bliver delt information rundt fra Fibia til alle husstande i løbet af d. 3. og 4. dec efterhånden som vores faste omdelere kommer rundt. Informationen er et tilbud om at vi i grundejerforeningen kan få lavet og betalt et helt nyt fibernet. Nedenstående brev er delt rundt sammen med og er skrevet af bestyrelsen for at motivere og begrunde hvorfor informationen bliver delt rundt.

Meningen er at alle skal have materialet til d. 4 dec, men da det typisk tager et par dage at dele rundt til alle 834 grundejere vil nogen få materialet før andre.

Sammen med nedenstående skriv fra bestyrelsen var der også uddelt materiale fra Fibia. En bestillingsformular (hvis man ikke gør det online) og et mere generelt brev med yderligere information (klik links for at åbne filerne)

"""""""""""""""""""

Kære grundejere i Godthåbsparken.

Yousee har i mange år været leverandører af tv-signal på grundejerforeningens antenneanlæg. For nogle år siden betalte yousee for en opgradering af vores netværk, der gjorde det muligt at bruge det både til tv og internet.

Det er kun teknisk muligt at have en udbyder ad gangen på vores netværk, og da yousee har de mest attraktive tv-priser, har det været dem der har været vores leverandør.

Der har været spurgt til alternative løsninger, da nogen ikke er helt tilfredse med Yousee. Der har været nævnt bl.a. pris, service og hastighed. Vi har i grundejerforeningen undersøgt markedet flere gange, men hvis vi selv skal etablere et nyt net med højhastigheds fiber optiske kabler, så koster det i omegnen af 10 millioner/12.000 pr. husstand. Det er ikke realistisk at tro, at en sådan omkostning ville blive stemt hjem på en generalforsamling.

Nu har Fibia, uden etableringsomkostninger for grundejerforeningen eller den enkelte grundejer, givet os mulighed for at få etableret et fibernet i vores grundejerforening. Det er klart, at der er nogle betingelser forbundet med dette, de vigtigste er:

-          Netværket forbliver Fibias ejendom og dermed skal de også vedligeholde anlægget.

-          Der skal være tilmeldt mindst 500 af vores 834 husstande (100% frivilligt om man ønsker at tilmelde sig)

 

Hvorfor gør Fibia dette ??

Det er en langsigtet investering i os. Fibia tror på at fibernettet er kommet for at blive, og at vi har kun set starten. De vil gerne være vores foretrukne leverandør fremover.

Vi har valgt KUN at forfølge en aftale om levering af internet, da prisen for Fibias TV-pakke ikke på nuværende tidspunkt, kan måle sig med vores pris hos Yousee.

Fordele for den enkelte grundejer:

-          Lavere pris på internet pris eksempel: Yousee 100/30Mbit: 269kr – Fibia 100/100Mbit: 169kr

-          Mulighed for vildt hurtigt internet, til rimeligere priser.

-          Bedre konkurrence på internet, mulighed for at vælge i blandt 2 forskellige udbydere.

-          Bedre leveringssikkerhed, da TV og internet kommer på to forskellige netværk.

-          Mulighed for tilkøb af udstyr til at sikre en bedre trådløs dækning i vores huse.

-          Kun 6 måneders binding, så man kan altså få lagt fibernet i husstanden for det er svarer til ca. 1000kr.

-          Betaling starter først når alt kører, og man kan nå at opsige Yousee, og dermed undgå dobbelt betaling for internet.


 

Ulemper for den enkelte grundejer:

-          En ekstra installationsboks ved siden af den nuværende fra Yousee.

-          Kabellægningsarbejde i grundejerforeningen.

-          Hvis man har en webspeed.dk mail, vil den stoppe med at virke, med mindre man fortsætter med bredbåndsabonnement hos Yousee.

-          Husstande der ikke er med i første omgang, kommer sandsynlighedsvis til at betale etableringsomkostninger, hvis de tilmelder sig efter netværket er etableret.

 

Vores aftale med Yousee, kører uændret videre på grundejerforeningens eget antennenet.

Tilmelding og information omkring processen, er vedlagt dette brev.

Det forventes, at der vil være åbent for tilmeldinger i 2-3 uger, hvorefter vi vil se på, hvor mange der er tilmeldt. Såfremt der opnås et tilstrækkeligt antal tilmeldte, er det planen at, Fibia vil opstarte installationsarbejdet hurtigst muligt herefter i det nye år.

Lynhurtigt internet kan blive endnu en fordel, for os der bor her i Godthåbsparken. For at dette skal blive en succes, har vi brug for alle jer, der længe har ønsket billigere og hurtigere internet, til at være ambassadører. Tag nu fat i naboen (også selvom i ikke kender dem) og hjælp dem med at få et indblik i fordele og ulemper.

Hvis der er spørgsmål til løsningen og hvad det betyder for lige præcis mig, så tag fat i Fibia på deres kundesupport og hør nærmere.

Bestyrelsen i Godthåbsparken