Print Friendly, PDF & Email

AP: Ny pc-klub i Kærnehuset (august 2019)

Print Friendly, PDF & Email

Artikel i Albertslund Posten om en ny pc-klub i Kærnehuset

Spørgsmål / Svar Albertslund Kommune - 23. juni 2019

Print Friendly, PDF & Email

Til Albertslund Kommune, Ejendomme Frederik Lerche
    Borgmester Steen Christiansen
CC Janne Puggaard

Nye forhold omkring Kærnehuset, lørdag 22. juni 2019


Lørdag den 22. juni, blev beboer i det omkringliggende område af Kærnehuset forstyrret med høj musik og andet støj fra Kærnehuset. Festlighederne startede om eftermiddagen og forsatte frem til ca. midnat. Dette resulterede i, at flere beboer mødte frem på adressen for at undersøge baggrunden for støjen, da det tydeligvis ikke havde noget med undervisning at gøre.

Efter en kort dialog med nogle fra selskabet, acceptere foreningen at lukke døren grundet støj generne. Selskabet bestod af flere festklædte familier fra nær og fjern. En af deltagerne fortalte, at de var en kurdisk forening og sammen med en anden forening (uklart om det var en pakistansk forening), havde fået lov af kommunen til at holde arrangementer i Kærnehuset i weekenderne.

  1. Hvilke andre aftaler har kommunen indgået omkringKærnehusetud over Lektie Cafe og misbrug center? Kan forstå at den kurdiske forening samt en anden har fået lov til at bruge Kærnehuset i weekenderne. Disse aftaler bør være Grundejerforeningen bekendt.
  2. Hvorledes kontrollerer kommunen at misbrug af indgået aftaler ikke finde sted? Det forlyder, at lektie cafeen mere har karakter af en koranskole.
  3. Kan foreninger generelt leje lokaler til festlige lejligheder iKærnehusetog på hvilke betingelser?
  4. Hvem kan kontaktes i Kommunen når overtrædelserne konstateres?

Ser frem til et hurtigt og uddybende svar.

Venlig hilsen

Claus Rasmussen
Jægerhusene 71
2620 Albertslund

Næstformand
Grundejerforeningen Godthåbsparken

Svar fra Albertslund Kommune 24. juni 2019

Spørgsmål / Svar Albertslund Kommune - 10. juni 2019

Print Friendly, PDF & Email

Til Albertslund Kommune, Ejendomme Frederik Lerche
    Borgmester Steen Christiansen

Forhold omkring Kærnehuset og Lektie Cafe.    

Siden efteråret 2018 er der tilsyneladende andre aktiviteter end bare Lektie Cafe for skolesøgende pakistanske børn i Kærnehuset. I løbet af foråret er aktivitet niveauet steget yderligere og Lektie Cafeen har mere og mere karakter at kulturhus frem for undervisning.  

Her er et par konkrete observationer fra maj måned:

"Lørdag d. 18. maj parkere utallige biler i Skyttehusene, lige ude foran svømmebadet. Ud af bilerne kommer voksne mænd iført national dragt (kjole) og de begynder at gå over mod kærnehuset, som er et misbrugscenter samt lektiecafe. Jeg er ret uforstående overfor det, da alle mændene er langt forbi skole alderen, og heller ikke slår mig som typen af en misbruger. Der er et sted imellem 40 og 50 mænd." "Søndag d. 19. maj oplever jeg præcis det samme, dog er der ikke helt lige så mange som dagen før. Vi er på omkring 30 til 40 mænd. Men destinationen er den samme, Kærnehuset."

Grundejerforeningen vil derfor gerne vide, om der fra kommunens side er sket ændring på de aftaler der er omkring Kærnehuset og Lektie Cafeen?

Såfremt dette ikke er tilfældet, hvad gør kommunen for at sikre sig at aftalerne overholdes?

Ser frem til et hurtigt svar.

Venlig hilsen

Claus Rasmussen
Jægerhusene 71
2620 Albertslund

Næstformand
Grundejerforeningen 
Godthåbsparken

Svar fra Albertslund Kommune 19. juni 2019

Infomøde hos kommunen vedr Kærnehuset

Print Friendly, PDF & Email
Vi har modtaget følgende fra Albertslund Kommune Februar 2018:
 

Hermed en invitation, som I meget gerne må publicere på jeres hjemmeside.

I øvrigt vil der i den næste tid foregå noget kraftig oprydning i Kærnehuset.

Dette er en indledende manøvre ift. istandsættelsen af Kærnehuset – men det er ikke en del af selve istandsættelsen af Kærnehuset.

Selve istandsættelsen kan først træde i kraft efter Kommunalbestyrelsesmøde - som er d. 13 marts.

Invitationen kan ses herunder og hentes her:

Invitation til informationsmøde d. 7 marts - kommune vedr kærnehuset

Kærnehuset - feb 2018

Print Friendly, PDF & Email

 

Kære naboer

 

Der foregår en del debat vedr Kærnehuset og brugen heraf, særligt det forslag Albertslund kommune har i proces omkring brugen af Kærnehuset fylder en del. 

 

Som det også fremgår andre steder, så har Bestyrelsen ikke med denne beslutning at gøre. GP udlejer til Kommunen, og Kommunen bruger bygningen som det passer dem. Kommunen har ikke givet GP nogen “valg” men blot forelagt deres planer.

At opsige en lejekontrakt, er ikke det letteste, og der er desværre også den hage, at GP mister en betydelig størrelse lejeindtægt om året, hvis kærnehuset ikke længere lejes ud.

Bestyrelsen har følgende opfattelse af selve mødet: (der har været 1 møde med 3 deltagere fra bestyrelsen)

På mødet fortæller kommunen at “Centeret” vil kun være åbent fra 8-16, mandag-fredag.

Centeret er for unge som er på vej ud af misbrug, og som nu følges tæt via dialog og “samtale-terapi”, motion og fælles aktiviteter såsom madlavning, og arbejde med en urtehave.

I tal vil det måske dreje sig om 4-6 unge, der i løbet af en dag kommer og besøger centeret. Disse unge vil sandsynligvis have en sky attitude, og vil i bund og grund helst ikke ses - de er ikke stolte af deres situation.

I Bestyrelsen er der kræfter, der har indgående viden fra kommunalt arbejde med tidligere misbrugere, og kunne derfor pointere, at man synes Kommunens valg om at placere sådan et center i et stort boligkvarter virkede uhensigtsmæssig også ud fra et professionelt synspunkt.

Der blev gjort opmærksom på, at der til tider stadig er urolige elementer omkring Kærnehuset og vi nævnte ligeledes at der jo ligger en værtshus/cafe lige ved siden af, og at det måske ikke var den bedste “nabo”.

Mødet blev fra bestyrelsens side opfattet som et informationsmøde, og fra Bestyrelsens side gav man udtryk for, at man synes ikke det var et godt valg. Der blev givet input os kommunen lovede så yderligere dialog og tilbagemelding, hvilket til bestyrelsens overraskelse så aldrig er kommet.

Det bestyrelsen er enige i er det positive at huset bliver brugt, til et fredeligt formål, og at det derigennem bliver vedligeholdt. Det er trods alt bedre, end at det ligger øde hen. Den arabiske lektieskole fortsætter i huset, og man adskiller dem med en dør til resten af centeret.

 

Bestyrelsen

Side 1 ud af 2