Information til parcellerne W35 2020

Print Friendly, PDF & Email

Vi har lagt restaffalds poser i skraldestativet. Poserne skal holde til og med UGE 34 i 2021
Hvis der ikke er nok, kan en rulle købes på kontoret til 60 kr.

Husk der skal være en "foreningspose" i skraldestativet, ellers bliver den ikke afhentet.
Husk at lægge rulle i skuret eller indenfor, så den ikke bliver stjålet.

Med venlig hilsen

på grundejerforeningens vegne.
Gårdmændende.