Print Friendly, PDF & Email

Udsættelse af Generalforsamlingen

Print Friendly, PDF & Email

Grundet de seneste udmeldinger fra regeringen vedrørende corona virus, udskydes den ordinære generalforsamling på ubestemt tid!

Ny dato vil blive udmeldt når det igen er muligt at mødes i større forsamlinger.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Resultat af pilotprojektet for Ladestander

Print Friendly, PDF & Email

Som tidligere beskrevet her på hjemmesiden, har bestyrelsen deltaget i et pilotprojekt omkring opladning af elbiler i boligforeninger med fælles parkeringspladser.
I pilotprojektet har Røde Vejrmølleparken, BO-VEST og Godthåbsparken deltaget og sidst men ikke mindst har 111 beboere besvaret brugerundersøgelse om hvorledes den fremtidige lade-infrastruktur kunne se ud.
Lad mig sige det med det samme, det er ikke er en læsevenlig udgave vi har fået retur fra Region hovedstadens elbilsekretariat. Men vil du gerne ses besvarelserne fra undersøgelsen er de her:

Evaluering af operatør & tilbuds eksempler kan ses her. HUSK det er eksempler. Så vejnavne er helt tilfældige og det er ikke endelige tilbud men kun overslag.

Det er bestyrelses forslag, at vi indkøber og får opstillet et ladeanlæg til elbiler.
Model og palcering udvælges at et udvalg bestående af beboer og bestyrelsesmedlemmer. 

Mvh
Bestyrelsen

Kørsel på stierne kan bliver dyrt!

Print Friendly, PDF & Email
IMG 0180 image0

Flere gange om året bliver foreningens græsrabat ødelagt af køretøjer der enten parkerer på rabatten eller kører ind på stien i forbindelse med en til- eller fraflytning.
Vores gartner udbedre efterfølgende skaderne og kontoret sender en regning til ejeren af bilen eller firmaet der står for flytningen.

På bestyrelsesmødet i januar måned blev det besluttet, at mindste beløbet fremover for udbedring af græsrabatten er kr. 1.050,- 
Såfremt fliserne også beskadiges og der konstateres kørespor, bliver det i en helt anden prisklasse. Prissætning bliver individuelt vurderet.

Husk at kørsel på stierne ikke er tilladt.

Mvh
Bestyrelsen  

Til Salg skilte fjernes.

Print Friendly, PDF & Email

En enig bestyrelse har besluttet at ejedomsmælernes "Til Salg " skilte skal væk fra fællesarealerne.
Skilte kan placeres på den matrikel der er til salg og ikke andre steder.

Albertslund kommune har samme holdning til skiltningen. Se informationsbrevet til ejendomsmælerne her.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2. maj 2019

Print Friendly, PDF & Email

Da der var forslag til ændringer i vedtægterne, som blev stemt igennem på den ordnære generalforsamling uden 3/4 af samtlige stemmeberetteigede i foreningen, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen er husstandsomdelt, men kan også hentes her

Fejl i kvartalsopkrævningen i Juli 2018

Print Friendly, PDF & Email

Vedr. fejl på juli kvartal regning.

 

Der er ved en fejl blevet opkrævet et kvartal for meget af legeplads bidrag 150kr. beløbet vil blive krediteret den næste kvartals regning 1 oktober 2018, legepladsbidraget er nu betalt færdigt.

 

Vi beklager fejlen – go sommer

 

mvh

Kontoret

Side 1 ud af 2