Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år af gangen og suppleanterne for 1 år af gangen.

Bestyrelsen holder regelmæssige møder i mødelokalet ved kontoret.

Sager beboerne ønsker behandlet kan indsendes skriftlig eller pr. mail til kontoret

Se iøvrigt §8 generalforsamling og §15-16-17 Bestyrelsen i vedtægter for GP.
Du kan finde det her på hjemmesiden i menupunktet: Regler og vedtægter – vedtægter for GP.

Bestyrelsens arbejde