Fjernvarmeværket har indført bonus eller straf for dårlig afkøling af fjernvarmevandet.

Normalt skal vandet sendes retur til værket med en max. temperatur på 45 C.

Temperaturen på findes på energimålerens display, ved tryk på piletasten nogle gange.

Beregning af afkølingen kan ses på adr???? (vi skal nok finde ud af hvor)

Hjælp til betjening af varmeanlægget kan skaffes hos fjernvarmeværket, denne service koster intet, da den er indeholdt i den samlede varmeregning

Fjernvarme – måske med bonus