Alle boliger er forsynet med måler for varme- og vandforbrug.

Hvis måleren ikke får målt forbrug på grund af defekt, skal der ringes til fjern/varmeværket for at meddele om defekten.

Manglende registrening af forbrug, afregnes derefter ud fra et gennemsnitligt forbrug fra de 3 – 4 sidste år.

Årsaflæsningen sker automatisk fra værkets side, der er dog enkelte områder i GP, der har måttet aflæse manuelt, som i de tidlige år.

Fjernvarmemåler / vandmåler