Ejendomsfunktionærerne

 Peter Fenger  Troels Busch
Michael - lille v2 Stuart - lille v2
Michael Stuart McAlden

 

Deres arbejdet består i:

Pasning af de grønne områder, såsom græsslåning, beskære fælles hække og træer, fjernelse af ukrudt, fejning af fællesarealerne, tømme og fylde svømmebad m.m.

Vedligeholdelse af legepladser.

Vedligeholde maskiner og værktøj på materialegården.

Afhentning af husholdningsaffald en gang om ugen for hver husstand.

Rensning af kloakker med foreningens spulevogn.

Om vinteren rydde sne og salte på fællesstier, dog ikke ud for beboernes parcel (læs Sneregulativet).


Bemærk Hver lørdag mellem kl. 12 og 14 er storskraldspladsen åben, hvor man kan komme af med affald, der er sorteret på forhånd, såsom haveaffald, bygningsaffald, malerdunke m.v.

GPs grønne medarbejdere generelt