På storskraldspladsen er der flere fraktioner dit storskraldsaffald skal deles op i. På denne tegning kan du se hvor disse fraktioner så skal afleveres.

 1.  Komprimatorcontaineren – brændbart (max. 1,50 meter langt)
 2.  Pap Containeren – tørt og ikke beskidt pap
 3.  Papir
 4.  Jern
 5.  Bygningsaffald
 6.  Beton og havefliser
 7.  Jord og grus
 8.  Kompost og komposterbart affald
 9.  Hårde hvidevarer
 10.  Computerdele, printere og andet Elektronik
 11.  Kemikaliecontainer – giftigt affald og malerester
 12.   trækvogne til udlån – til at hente affald på

 

Storskraldspladsen har åbent hver lørdag mellem 12.00 og 14.00

Storskraldspladsens indretning