I alb kom. Sendes alt spildevand fra husene til rensningsværket på Avedøre holme.

Regn- og omfangsdræns vand løber i deres eget separate system ud til Store Vejle å og ender til slut i køgebugt

I foreningern er der 3 typer kloaker,

Spildevand = alt afløbsvand indenfra husene.

Regnvand = alt vand fra fra stier og tage

Omfangsdræn = vand der nedsiver gennem jorden ved kælderydervæg.

Kloaker ved husene generelt