Legepladser

For at gøre det så attraktivt som muligt at besøge legepladserne i Godthåbsparken er der forskellige typer legepladser at vælge i mellem.

Natur legepladser: Disse pladser har elementer der består af afbarkede træstammer. Der er 3 store naturlegepladser med forskellige temaer i Godthåbsparken, som er opført i 2001 endvidere 2 mindre pladser som er opført i 2005. Pladserne er bygget af firmaet: Fantasileg.

Placering: Bispehusene, Skriverhusene og Glentehusene ulige nr.

De to små ligger i Jægerhusene ulige nr.

Adventure legeplads: Denne legeplads er opbygget af stål elementer med plast. Pladsen er af typen GALAXY fra firmaet Kompan, og er opført ultimo 2006

Placering: Tranehusene lige nr.

Sponsor legepladser: Disse to legepladser består af træ elementer, Sponsoraftalen består i at der er reklamer på stativet i de næste mange år. Til gengæld er legepladserne billigere i anskaffelse. Der er aftalt en vedligeholdelses kontrakt gældende indtil 2015. Pladserne er forskellige i deres opbygning. Pladserne er sponsor type 1 og 2 fra firmaet INDU, og er opstillet ultimo 2008

Placering: Falkehusene lige nr. og Fiskerhusene ulige nr.

Alle nævnte legepladsers produkter er naturligvis testet og godkendt i henhold til den europæiske standard for legepladssikkerhed, EN 1176. og TÜV godkendte. Faldunderlaget opfylder de krav der stilles til sikkerhed.

 

De øvrige legepladser i Godthåbsparken er opført før år 2000 og på disse pladser sker der en løbende renovering og vedligeholdelse. Efterhånden vil pldserne blive renoveret, udskiftet eller sløjfet.

Det er besluttet at der skal være 1 primær legeplads i hvert af Godthåbsparkens 14 områder som er:

 1. Skriver
 2. Bispe
 3. Fisker ulige
 4. Fisker lige
 5. Rytter lige
 6. Rytter ulige/Skriver lige
 7. Skriver ulige/Jæger lige
 8. Jæger ulige
 9. Glente ulige
 10. Glente lige/Fasan ulige
 11. Fasan lige/Falke ulige
 12. Falke lige
 13. Rype lige/Trane ulige
 14. Trane lige
Plan over Legepladser i GP