Vandrør

Alle vandrør i boligen, efter kommunens blå vandmåler, tilhører den enkelte boligejer.

Foreningens rør er det nederste vandrette rør – koldtvandsrør.
Disse koldvandsrør er udskiftet i hele GP – Grundejerforeningen har i perioden 2007 og 2008 udskiftet 4,4 km. koldvands hovedledninger i alle husene).  Denne rørinstallation er udført i rustfaste rør.
Det er også foreningens ventil med det blå greb og evt. plastrør der ligner en grisehale.

 

(FOTO:)

De installationer der har påmonteret “grisehale” må beboerne ikke fjerne. Dette plastrørs opgave er, at adskille foreningens rør fra boligens rørinstallation af hensyn til den rørudvidelse der sker på hovedledningen og den evt. elektriske strøm der opstår når vand bevæger sig gennem rør.

Utætheder meddeles foreningens kontor

Vandrør i boligen