Alle boliger opvarmes med fjernvarme fra Albertslund fjernvarmeværk.

I bebyggelsen findes der 2 typer varmeanlæg, loftvarme eller radiatoranlæg.

Alle varmeanlæg er opbygget med fjernvarmevand direkte ind i varmeanlæggene.

Alle ombygninger på anlægget kræver kontakt til fjernvarmeværket inden opstart.

tekniske foreskrifter hentes på ???

Ved etablering af gulvvarmeanlæg på et direkte anlæg, skal man være opmærksom på, at der ikke må benyttes plastrør (PEX rør) de kan ikke holde til den høje fjernvarmetemperatur.

En del varmeanlæg har fået monteret en centralvarmeveksler mellem fjernvarmeværket og boligens varmeanlæg, dette medføre, at der med stor sandsynlighed kan benyttes plastrør til gulvvarmeanlægget.

En del beboere har i stedet for det dyre arbejde med kobberrør til gulvvarmen fået lagt elektrisk varme i gulvet. Dette er måske nemt, men det er ikke billigt i drift. EL-udgifterne til opvarmning af gulv er meget højere end fjernvarmeudgifterne. Gulvvarme kan være med til at sænke tilbageløbstemperaturen på fjernvarmevandet fra din bolig så du måske får bonus på årsregnskabet fra varmeværket.

Varme i boligen