Beslutningsreferat af
ekstraordinær generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 28.04.08

22 parceller var repræsenteret, heraf 2 ved fuldmagt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Erik Andersen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2. Ændring af vedtægternes §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ændres til:
Ny §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen
Foreslagsstiller: Nils Jensen, Formand.

Forslaget er enstemmigt vedtaget

Dirigent: Erik Andersen

Formand: Nils Jensen

Sekretær: Birte Petersen

Referat fra eks.ordinær generalfors. 28.04.08