I forbindelse med foreningens nye koldvandsrør i kœlderen er der monteret et stykke plastrør
– ligner en grisehale (der er krølle på)–

1. Dette stykke slange/rørs opgave er, at adskille foreningens rørsystem og beboernes med hensyn til elektriske spœndinger der opstår når vand strømmer gennem et rørsystem.

2. Det andet er, at når vand tappes, sker der en temperatur œndring, derved vil der ske en materiale sammentrœkning eller en materiale udvidelse, det er her, at grisehalen skal optage den vandring som hovedledningen foretager

I kommunens vandmåler er der monteret en kontraventil, der skal modvirke, at beboernes vand der allerede er kommet igennem måleren ikke bliver sendt tilbage i hovedledningen.

Grisehale på koldvandsrør i kælderen