Beslutningsreferat fra generalforsamling i


Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 25.03.10.

55 parceller repræsenteret, heraf 8 parceller ved fuldmagt.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valgt som dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning (kan læses i bladet og på hjemmesiden).

 1. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

 1. Rettidige Indkomne forslag.

Legepladsbidrag fastsættes til 150 kr. pr. kvartal i 8 år.

Begrundelse: Ideen er, at der bliver mulighed for at hele bebyggelsen kan få opført de resterende legepladser samt motionsområder med udendørs redskaber for voksne. Meningen er, at det hele opføres i løbet af 2010.

Årsag: Vi kan få samtlige legepladser plus udendørs motionscentre lavet på 1 år frem for 12 år. Det vil sige alle kan få glæde af det nu. Prisstigningerne på legepladser pr. år gør, at et fast forrentet lån over 8 år kan betale sig (oplægget kan læses i bladet og på hjemmesiden).

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

 1. Fastsættelse af honorarer.

Vedtaget enstemmigt at honorarer til formand og kasserer pristalsreguleres.

 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet og kontingentet (der pristalsreguleres hvert kvartal) blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af formand for 2 år.

Nils Jensen, Rytterhusene 25 genvalgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Jens Olsen, Bispehusene 42 genvalgt og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 nyvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter

Roberts Juul, Skriverhusene 56 genvalgt og Henning Engelbak, Skyttehusene 12 Nyvalgt.

 1. Valg af 2 revisorer. ·

Torben Gamst, Fiskerhusene 44 genvalgt, Benno Jørgensen, Platanhaven 66, 2600, Glostrup genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

Gitte Jørgensen – Rytter 51 genvalgt, Peter Larsen, Rytterhusene 27 nyvalgt.

 1. Eventuelt

  Tak for en god generalforsamling og kom godt hjem.

 

Dirigent Steffen Wanscher

 

Formand Nils Jensen

 

Sekretær Lone Mikkelsen

Referat fra generalforsamling 25.3.10