Fjernelse af ukrudt uden om din parcel.
(ved endegavl, foran parcel og bagved parcel.)

Senest den 13. september 2010 skal den enkelte parcel have fjernet ukrudt ud for parcellen. Det gælder foran parcellen ved skel, havesiden ved skel og endegavl (hvis du bor i enderækkehus). Dersom ukrudt fra have og skel går ud i fliserne, skal dette også fjernes.

Mange beboere har klaget til bestyrelsen over, at ukrudt især fra haver spreder sig voldsomt, og dette har medført, at bestyrelsen fremover vil gennemgå området 2 gange om året (forår og efterår) og efterfølgende meddele en senest dato for fjernelse af ukrudt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

P.S. Hvis ukrudtet ikke er fjernet den 13 september vil de ansatte eller et rekvireret firma fjerne dette ukrudt på ejerens regning. Vi forventer at prisen vil være mellem 300 kr og 1000 kr (efter tidsforbruget ved ukrudtsfjernelsesarbejdet). Beløbet bliver opkrævet på den følgende kvartalsregning fra grundejerforeningen.

Ukrudt ud for parcellen