Ved kraftige, lange regnvejrsperioder kan jorden blive så mættet med vand, at der begynder at løbe vand ind i kældrene gennem diverse betonsamlinger i kælderen.

Derfor blev der under byggeriet af GP lagt et omfangsdræn ned i jorden omkring hver blok på højde med kældergulvet, dette dræn blev herefter samlet i en pumpebrønd. Fra pumpebrønden pumper pumpen regnvandet op i den almindelige kloak

Der er kun pumpebrønd med grundvandspumpe i enderækkehusene den del af bebyggelsen med små altaner (afsnit 1 og afsni 2).

Hvis du er nyindflyttet i et enderækkehus  – så tjek om du har et dæksel i gulvet i kælderen, og dermed har en grundvandspumpe i dit rækkehus.

Det er nødvendigt regelmæssigt, at tjekke om grundvandspumpen virker. Især i periode med meget nedbør.

De næste billeder og tekst forklarer hvordan du tjekker din grundvandspumpe.:

Dækslet er fjernet. Tjek om der ikke ligger en løftekrog til dækslet i kælderen (efterladt fra tidligere ejer)

Her kan du se pumpe og flyder (det er den der starter grundvandspumpen hvis grundvandet stiger)

For at tjekke om grundvandspumpen vil køre hvis vandet stiger – løfter man flyderen f.eks med krogen på en tøjbøjle eller lignende.

Nu skulle pumpen gå igang – men hvis den ikke starter – kontakt GPs kontor og fortæl, at grundvandspumpen måske er defekt.
Du skal også kontakte kontoret, hvis pumpen larmer meget eller har en skurrende lyd.

Grundejerforeningen har grundvandspumper på lager så hvis din pumpe er defekt kan den hurtigt udskiftes, så hverken du eller dine naboer får vand i kældrene.

Det er ikke altid, at en grundvandspumpe er nok for at fjerne al det vand som kommer ved skybrud eller naturkatastrofer.

Grundvandspumper