Der er vedtaget en ny postlov ( trådte i kraft 1. jan 2011)

Og det betyder, at inden udgangen af 2011 skal alle postkasser være flyttet ud til stien og brevsprækken (brevindkastet) i denne brevkasse skal være mellem 100 cm og 120 cm over jordplan. Og der er også vigtigt, at selv om postkassen skal ud til stien, må den ikke rage ud på stien – der er ikke nogen af postkassen der må komme ud over skel.
Den nye postlov betyder, at dem der stadig får posten og reklamer igennem brevsprækken i døren, ikke får leveret post efter nytår 2011. Hvis de stadig vil have post skal de opsætte en brevkasse ud til stien.

For flere oplysninger se www.nypost.postdanmark.dk

 

Placering af postkasse