Årsberetning 2011

Generelt:

2011 var året, hvor vi fik 7 nye hovedlegepladser, 8 nye sidelegepladser, 2 udendørs motionscentre, 2 pannafodboldbaner og 1 svævebane. Indvielsen af de nye legepladser foregik den 28. august, hvor vi fik borgmesteren til at klippe indvielsessnoren over.

Det var også året, hvor generalforsamlingen besluttede, at kontingentet m.v. skal opkræves via Pengeinstitutternes Betalingsservice og enderækkehuse med grundvandspumpe skal have installeret en alarm.

Desværre var det også året, hvor lederen af gårdmandsteamet, Søren Vang Olesen fyldte 70 år den 16. december og efterfølgende meddelte, at han ville opsige sin stilling pr. 1. marts 2012.

Den nye lokalplan blev heller ikke vedtaget i 2011. Til gengæld fik de to lange stier mellem Trane- og Rypehusene endelig fjernet asfalten og pålagt SF-sten samtidig med , at der blev etableret en ny flot og robust stensætning mellem den ene sti og bedene samt legepladserne.

Alle 100 parceller med ulovligt placerede parabolantenner har nu placeret antennerne lovligt.

Det store svømmebassin og babybassinet fik nyt beklædningsfolie.

Tennisbanerne fik ikke ny asfalt og nyt trådhegn i 2011. Vi forventer først, at det sker i 2013.

Claus Monberg (gårdmand) forlod os den 31. august, da han havde fået tilbudt et job indenfor sit oprindelige fag.

Som erstatning for Claus blev Troels Busch ansat. Troels er mekanikeruddannet og bor i Godthåbsparken.

Lokalplan:

Den nye lokalplan er endnu ikke godkendt. Problemerne er som sidste år følgende: Størrelsen af terrasser og udestuer, overdækning af altaner, sternbrædder på skurene og markiser af tremmeværk. Vi har efter aftale med kommunen haft et rådgivende ingeniør og arkitektfirma til at se på løsning med hensyn til overdækning på l. sal. Endvidere har vi aftalt at udestuer max må gå 3 meter ud i haven fra oprindelig vinduesfacade. For terrasser gælder de samme 3 meter, dog med et ekstra udhæng uden sidevæg på 0,5 meter. Dette medfører at 164 parceller, der har ulovlige udestuer/terrasser i henhold til den eksisterende lokalplan nu bliver lovliggjorte.

Videoovervågning:

Da der i løbet af året har været indbrud i materialegården i bunden af Rypehusene, er der etableret videoovervågning. Vi har nu videoovervågning 3 steder i bebyggelsen: Svømmebadet, storskraldspladsen og materialegården i Rypehusene.

Sneplov:

Den store traktor med sneplov har haft sin første opgave, som blev rydning af sne på samtlige parkeringspladser den ene dag, det sneede dette år.

Kompostbeholdere:

Der er 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Svømmebadet:

Som de forrige år åbnede svømmebadet som planlagt og vejret var dette år tåleligt. Mange børn og voksne mødte op og fik den årlige præsentation af livreddere og livredning. Der blev hygget og snakket, drukket kaffe og the samt spist kager, mens børnene fik is. Børnene dykkede traditionen tro efter guld og sølv i det opvarmede vand.

 

Klubber:

I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger:

GP-sportsklub (fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH 74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.

Fester:

Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de stores tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundforeningens lokale tryllekunstner Uffe optrådte for børnene.

Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro med formanden som båltaler. Mange var mødt frem for at hygge sig i varmen ved bålet og få en snak med andre beboere.

 

Bestyrelsen

 

 

NB: Husk at du kan se de nyeste informationer på hjemmesiden www.gpnyt.dk.

 

Årsberetning for 2011