GPbeboerNyt udkommer som blad på papir, og det bliver omdelt i GP. Det udkommet 2 gange om året. Plan for hvornår GPbeboerNyt udkommer er: marts og december. Deadline til disse blade er den 23. i måneden før.
Denne hjemmeside skal løse det informationsslip som måske er mellem de omdelte GPbeboerNyt.
Aktuelle nyheder og informationer kommer på hjemmesiden: GPnyt.dk, vigtige informationer bliver efterfølgende også trykt i næste GPbeboerNyt.

Vigtige informationer (bl.a. fester og specielle lejligheder) og indkaldelse til generalforsamling kommer dog altid på papir – og bliver omdelt i Godthåbsparken.

VIGTIGT: Husk at indlæg, referater, mødeindkaldelser, til GodtePosen , annoncer o.a. som ønskes at blive publiceret i GPbeboerNyt (eller på hjemmesiden) skal sendes digitalt, altså enten som diskette/ CD /dataDVD eller som mail med vedhæftede filer.

Herunder kan du se en oversigt over de GPbeboerNyt der ligger her på hjemmesiden:

Her på hjemmesiden kan du læse en PDF-fil af bladet.  Siderne er i farver og artiklernes web-links virker: klik på dem og klik: tillad

Hvis du ikke kan åbne bladet
er det måske fordi du ikke har hentet den gratis Adobe reader (klik på linket)

Tidligere GPbeboerNyt