Indbydelse til Afskedsreception


 

I anledning af at Søren – efter at være fyldt 70 år – har valgt at nyde sit otium og derfor har opsagt sin stilling som leder af gårdmandsteamet, vil det glæde bestyrelsen, at se beboere, leverandører, kollegaer og venner til afskedsreception

Fredag den 24. februar 2012 kl. 15 – 18
I materialegården for enden af Skyttehusene

Søren har gennem 19 år stået for kontakten til leverandører og serviceret beboerne. Man kan roligt sige, at han har gjort mere for grundejerforeningen, end han skulle, og en del beboere vil nok komme til at savne Søren.

På bestyrelsens vegne
Nils Jensen
Formand

Sørens afskedsreception