Indkaldelse til Generalforsamling i

Grundejerforeningen Godthåbsparken

Mandag den 26. marts 2012 kl. 19.00

På VUC-VEST, Gymnasievej 10

(der hvor vi plejer at holde fastelavnsfest)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

 1. Rettidige indkomne forslag.

Der er ingen forslag modtaget

 1. Fastsættelse af honorarer.

 

 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

 1. Valg af formand for 2 år.

På valg er: Nils Jensen – Rytterhusene 25

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jens Olsen – Bispehusene 42

Lone Mikkelsen – Rytterhusene 76

 

 1. Valg af 2 suppleanter.

På valg er: Robert Juul – Skriverhusene 50

Henning Engelbak – Skyttehusene 12

 

 1. Valg af 2 revisorer.

På valg er: Torben Gamst – Fiskerhusene 44

Benno Jørgensen – Tranehusene 58

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Gitte Jørgensen – Rytterhusene 51

Peter Larsen – Rytterhusene 27

 

 1. Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

Bestyrelsen

 

NB: Generelt:

Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne § 11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne § 5 stk. 6.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 26. marts 2012