Vi har modtaget denne mail fra Agendacentret, bemærk afsnittet om GodthåbsParken:

Fra: Zacharias Madsen [mailto:madsen@agendacenter.dk]
Sendt: 30. marts 2012 11:53
Til: madsen@agendacenter.dk
Emne: Nyt om solceller fra Agenda Centeret

 

Kære solcelle-folk

I Agenda Centeret arbejder vi stadig på højtryk for at få opsat flere solceller i byen, og vi fornemmer, at mange af jer allerede er godt i gang med at opsætte anlæg, der kan stå klar til sommerens sol. Det er vi rigtig glade for! Her følger en kort status på vores arbejde:

 

Lokalplaner

Desværre har vi fået flere henvendelser fra borgere, der ikke kan opsætte solceller på grund af lokalplanen, og det typiske svar fra Miljø- og Teknikforvaltningen er, at der ikke kan gives dispensation. Det skyldes, at formålet med lokalplanerne i flere tilfælde er at sikre bebyggelsens udseende og/eller ensartethed. Og netop fordi det indgår i formålsparagraffen i lokalplanen,  kan forvaltningen ikke give dispensation – sådan er loven. Det er for eksempel gået ud over Poppelhusene. Det er rigtig ærgerligt for forvaltningen / kommunen vil jo også gerne, at der sættes solceller op. Men på baggrund af jeres og vores henvendelser har de nu sat sig for at lave en generel ændring til lokalplanerne, der skal gøre det muligt at opsætte solceller. Om alt går vel og med lidt tålmodighed, skulle den sten derfor snart være ude af skoen, og så sent som i går torsdag, var sagen også oppe i Brugergruppen, der bad forvaltningen fremskynde processen. Så selvom lokalplanen ikke umiddelbart tillader opsætning af solceller, er der håb, og det kan godt betale sig at kontakte forvaltningen.

 

Godthåbsparken

I samarbejde med beboere, bestyrelsen, kommunen og Albertslund Forsyning er vi i gang med at udarbejde en ”solcelle-manual” for Godthåbsparken. Manualen skal gøre det nemmere at opsætte solceller ved at komme med anbefalinger og beskrive, hvilke forhold man skal være særligt opmærksom på i Godthåbsparken. I arbejdet indgår, at vi får lavet en undersøgelse af, hvor meget vægt tagene i Godthåbsparken kan bære, og i samarbejde med solcelle-leverandører finder vi ud af, hvor store anlæg det er muligt at opsætte og hvordan.

Vi vil meget gerne hjælpe med at udarbejde lignende ”solcelle-manualer” for andre boligområder, så kontakt os, hvis vi sammen skal gøre det i jeres boligområde.

Ligesom i Poppelhusene måtte der i Godthåbsparken ikke opsættes synlige solceller, men heldigvis er en ny lokalplan i høring, og i det nye forslag bliver den bestemmelse nu ændret, så der gerne må opsættes solenergianlæg på tagene. Vi regner derfor med, at Godthåbsparken til efteråret er klar til at få opsat rigtig mange solcelleanlæg  :o)

 

Solcelle-cykeltur

Til inspiration er vi ved at planlægge en cykeltur rundt til forskellige solcelleanlæg i Albertslund. Cykelturen er en del af projektet ”Solar Days”, der sætter fokus på solceller i hele Europa. Turen vil foregå om eftermiddagen torsdag den 10. maj – nærmere information om dagens program udsendes senere.

 

Artikel om Birgit og Brian

Birgit og Brian, der fortalte om deres erfaringer med opsætning af solceller på mødet i KB-salen, har haft besøg af Albertslund Posten. Det kom der en rigtig fin artikel ud af, og hvis du ikke fik den læst findes den her: http://albertslund.lokalavisen.dk/solen-giver-dem-penge-retur-paa-elregningen/20120301/artikler/703019735/1003

 

Klima-effekten af solceller

Siden vores solcellemøde i februar er der i Albertslund Posten blevet stillet spørgsmålstegn ved klima-effekten af at opsætte solceller, da EU’s kvotesystem betyder, at CO2, der ikke udledes i Danmark, kan udledes et andet sted i Europa. Men som klima- og energiminister Martin Lidegaard rigtigt skrev for nylig i Politiken, ”Selvfølgelig skal vi energieffektivisere og selvfølgelig skal vi omlægge til vedvarende energi. Fordi der er en tid efter 2020, når det nuværende kvotesystem løber ud.” Et indlæg i Albertslund Posten fra Povl Markussen til diskussionen kan læses her:

http://albertslund.lokalavisen.dk/ikke-mere-co2-vroevl-/20120329/laeserbreve/703299826/1252

 

Som sagt håber vi, at det går godt med opsætningen af solceller – og kontakt os gerne, når solcelleanlægget er sat op, eller hvis der skulle opstå besværligheder i processen.

 

Med venlig hilsen

Zacharias Madsen

Agenda Center Albertslund

Kanalens Kvarter 32
2620 Albertslund

Tlf.: 43 62 20 15

www.agendacenter.dk

Se Agenda Centerets beretning

 

”For et bæredygtigt Albertslund!”

Solceller – status april 2012