Møde om Skifergas boringer i Albertslund

27. februar kl. 19:00-21:00 på Kongsholm Gymnasium & HF,
Vædderens Kvarter.

Som du måske ved, har olie- og gasselskabet Total indledt undersøgelser af Vestegnens undergrund. De har blandt andet overfløjet Albertslund med henblik på at måle forekomsterne af skifergas. Det er Totals håb, at der er skifergas nok til, at det økonomisk kan betale sig at udvinde det. I Agenda Centeret ønsker vi, at alle albertslundere kender de miljømæssige konsekvenser, hvis der i Albertslund opstilles boretårne, der skal bore efter skifergas 3-4 km nede i undergrunden. Udvindingen af skifergas foregår ved at pumpe en blanding af vand, sand og kemikalier ned i undergrunden, hvilket blandt andet er forbundet med risiko for forurening af vores grundvand.

Derfor inviterer Agenda Centeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Miljø- og Energicenteret i Høje Taastrup til møde om skifergas den 27. februar kl. 19:00-21:00 på Kongsholm Gymnasium & HF, Vædderens Kvarter.

På mødet vil der være oplæg og efterfølgende debat med Henrik Nicolaisen fra olie- og gasselskabet Total og Thomas Meinert fra Klimabevægelsen. Mødet ledes af DN’s direktør for miljø og Klima, Susanne Herfeldt.

Det er gratis at deltage i arrangementet. Der serveres gratis the, kaffe og kage, og der vil være mulighed for at købe DN’s hvidbog om skifergas.

billeder viser henholdsvis en skifergas-boring i Polen og en prøveboring i Skåne.

Med venlig hilsen

Zacharias Madsen
Agenda Center Albertslund
Kanalens Kvt 32
2620 Albertslund

Møde om Skifergas boringer i Albertslund