Årsberetning 2013.

Bilag til grundejerforeningens generalforsamling 2014

 

Generelt:

2013 var året, hvor der blev etableret 24 ekstra sideparkeringspladser og afholdt tagpapmøde for beboerne.

Det var også året, hvor der blev etableret et nyt alarmsystem på grundvandspumpen i en enkelt række i Jægerhusene. Der er nu 2 steder, der er etableret alarmsystemer. På generalforsamlingen i 2014 skal der tages stilling til fortsættelsen af alarmsystemer på grundvandspumperne.

Der blev købt en ny traktor af mærket Kioti og en ny stor plæneklipper af mærket husqvarna rider.

Grundejerforeningen blev tilbudt at være med i Projektet “Grøn Transport”. Et stort projekt, hvor Agendacenteret afholdt en del møder med interesserede beboere. Det lykkedes at sætte ønsker og budget sammen. Desværre var vi ikke mellem dem, der fik de afsatte midler til “Grøn Projekt”.

Bertram Russel, den nyansatte medarbejder fra sidste år, er stoppet efter længere tids sygdom. Ny medarbejder er pr. 1. august 2013 Kim Hyldborg.

Peter Larsen, lederen af svømmebadet, har meddelt, at han stopper på grund af andet arbejde. Ny leder er Henning Engelbak.

Tennisbanerne fik heller ikke ny asfalt og nyt trådhegn i 2013. Det forventes at det lykkes i 2014.

 

Parkeringspladser:

I forbindelse med nyt asfalt på vejene i Fisker-, Skytte- og Rytterhusene blev der etableret 24 nye sideparkeringspladser Der er nu gennem de senere år etableret i alt 80 ekstra parkeringspladser i bebyggelsen.

 

Tagpap:

I november blev der afholdt møde om tagpap. På mødet var repræsentanter fra en række tagfirmaer, som fremviste deres produkter og kom med tilbud såvel for et enkelt tag som for en hel række. Der var mulighed for at tale med firmaerne og lave nærmere aftaler. Varmeværket var tilstede for at tale om mulighederne for tilskud i forbindelse med efterisolering af tagene.

 

Materialegården i Rypehusene:

En bås er aflukket, og der er etableret en port til sikring af foreningens materiel.

 

Elektronikaffald:

Kommunen har krævet, at der skulle etableres et halvtag over elektronikaffaldet. Dette er gjort.

 

Minigolf:

2 baner er ny istandsatte og der arbejdes videre på at få alle banerne renoveret.

 

Svømmebadet:

Fliserne på langs af det store svømmebassin er oprettet for at undgå snubleskader. Endvidere er der foretaget ændringer i kælderrummet, hvor det tekniske anlæg er placeret. Der er etableret ny væg til depotrum for at undgå syreskader og der er isat 2 nye yderdøre. For at undgå klorudslip i den store tank, der rummer 1000 liter, er der indkøbt 50 liters dagtanke.

 

Kompostbeholdere:

Der er stadig ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

 

Klubber:

I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger: GP-sportsklub (fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.

 

Fester:

Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de store tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundejerforeningens lokale tryllekunstner Uffe optrådte for børnene og Jens Olsens svigersøn Allan Laumann og hans søn spillede og sang sammen med børnene. Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro. Mange var mødt frem og formanden holdt båltalen. Heksen blev brændt af og fællessangen sunget. Dejligt vejr med snakken på kryds og tværs.

 

Bestyrelsen

 

Årsberetning 2013