Boligområderne har affaldsbolden

Så fik kommunalbestyrelsen besluttet de nye affaldsordninger. Nu kender vi endelig rammerne for, hvad vi kan, må, og skal leve op til. Kort fortalt handler det om, at vi alle skal kildesortere vores husholdningsaffald i 7 fraktioner (metal, plast, glas, papir, pap, bio og rest), og at vi alle skal kunne komme af med fraktionerne tæt på husstanden. Det har været en lang proces at nå der til, men den var god, for vi fik diskuteret i workshops og på borgermøde, på generalforsamlinger og på beboermøder, i Brugergruppen og i AP, og så selvfølgelig i forbindelse med den offentlige høring. Oplægget blev udviklet og rettet til undervejs, og nu er det så endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen. Dermed er første halvleg også overstået. Nu starter anden, hvor det er boligområderne, der har bolden! For opgaven er i samtlige boligområder, at få diskuteret og besluttet hvilken af de seks nye affaldsordninger, man vil have, og så ellers få indkøbt og etableret nye containere, beholdere og/eller stativer, så alle er klar senest ved udgangen af 2016.

Naturligt nok er der meget fokus på netop det, boligområderne skal etablere. Skal det være nye stativer eller beholdere med to rum? Skal det være containere i øer eller nedgravede beholdere? Beslutningerne har praktiske konsekvenser, men også økonomiske. Både her og nu, når der skal investeres i nyt udstyr, og på sigt i forhold til de kommende driftsomkostninger. Imidlertid er der også god grund til at fokusere på i hvert fald to andre ting.

Den første er, hvordan man kan sortere i de 7 fraktioner indendørs. Umiddelbart tænker man måske, at det må folk selv finde ud af, og det er naturligvis også rigtigt, men det er også sådan, at boligområdet kan etablere et nok så godt system udendørs, hvis sorteringen ikke fungerer for beboerne indendørs, så vil de heller ikke bruge det udendørs system efter hensigten. Derfor er det en rigtig god ide, at tænke den indendørs sortering med. Og heldigvis er vi ikke på bar bund. I Agenda Centeret har vi lavet et projekt med 10 familier, hvor vi sammen fik indrettet deres køkkenskab mm., så der på en praktisk måde blev plads til alle fraktioner. Samtidig udviklede vi nogle tommelfingerregler i forhold til den indendørs sortering. Det kan altså sagtens lade sig gøre, men det sker bare ikke af sig selv, og det vil være ærgerligt, hvis boligområderne går ud og investerer i udstyr til de nye affaldsordninger, og så ikke får det maksimale ud af det.

Det andet, der skal have særlig opmærksomhed, er biofraktionen (madaffald). I dag kommer bio jo typisk i skraldeposen under køkkenvasken, og der ligger det så i nogle dage, indtil skraldeposen bliver båret ud. Umiddelbart er det derfor ikke den store omvæltning, at komme bio i en pose for sig selv. Men det skal nu alligevel håndteres med omtanke, så der hverken kommer mere lugt eller flere bananfluer, end der er i dag. Og når man afleverer det, er det ekstra vigtigt, at slå en gedigen knude på posen. For boligområder med fælles containere og beholdere, er det også vigtigt, at være klar med ekstra tømninger, tilsyn og vask af beholdere hen over sommeren. Man skal ikke mange gange lette låget på en ulækker biobeholder, før man mister lysten til at sortere, og så er det rigtig svært at få sorteringslysten tilbage.

Der påhviler således boligområderne et stort ansvar for, at de nye affaldsordninger bliver en succes, så vi rent faktisk får sorteret mindst 50 % fra til genbrug, får energi ud af bioaffaldet og får næringsstofferne ind i naturens kredsløb igen. De nye affaldsordninger handler derfor om mere end blot at få opstillet nye affaldsbøtter.

Agendacenteret orienterer om nye affaldssortering