Årsberetning 2014

Generelt:

2014 var året, hvor der blev etableret 16 ekstra sideparkeringspladser, og generalforsamlingen besluttede overvågningssystem på samtlige 85 grundvandspumper.

Det var også året, hvor kommunen barslede nye regler vedr. indsamling af affald og hvor Rudi, som grundejerforeningens repræsentant i kommunens brugergruppe gennem året orienterede bestyrelsen om kommunen og brugergruppens planer vedr. mere sortering af affald.

Gennem året har bestyrelsen arbejdet med den endelige beslutning vedr. grundvandspumperne samt renoveringen af midterområdet indeholdende svømmebadet, tennisbanerne og minigolfbanen.

Parkeringspladser:

Der blev etableret 16 nye sideparkeringspladser, og nu mangler kun ekstra sideparkeringspladser i Glentehusene. Når dette er færdiggjort, er der gennem de senere år etableret i alt 112 ekstra parkeringspladser.

Grundvandspumper:

Med udgangspunkt i 2 forskellige etablerede overvågningssystemer træffer bestyrelsen endelig valg af system i løbet af foråret 2015. Det system der vælges vil blive igangsat efteråret 2015 og foråret 2016. Som besluttet på generalforsamlingen vil hver parcel i 4 kvartaler blive opkrævet 245 kr.

Renovation:

Afhængig af kommunalbestyrelsens beslutning mht. ny sortering i flere fraktioner, skal bestyrelsen i samråd med kommunen udarbejde endelig plan for Godthåbsparken. Det kan forventes, at vi alle skal sortere i flg. fraktioner: mad (organisk affald), papir, pap, jern og restaffald.

Da det er vigtigt, at vi får en fornuftig løsning, vil det utvivlsomt medføre nogle beboermøder og evt. ekstraordinær generalforsamling.

Legepladser:

Opførelsen af de nye faldunderlag (kunstgræs) på 2 legepladser i Fiskerhusene ulige nr. og Falkehusene lige nr. medførte problemer især for beboerne i Fiskerhusene. Det viste sig, at ved regnvejr forsvandt vandet ikke på legepladsen, hvilket medførte, at der skulle etableres dræn. Denne forsinkelse og det dårlige vejr medførte, at legepladsen først bliver færdiggjort i foråret 2015.

Det blev besluttet, at Bispehusene skal have nogle ekstra legeredskaber og ny sandkasse. Endvidere skal legepladsen i Skriverhusene reetableres.

Naturlegepladserne i Glente- og Fiskerhusene er nedlagt, da de var for farlige at lege på.

Tennisbaner:

Der er afhentet tilbud på henholdsvis ny asfaltbelægning og kunstgræs. Bestyrelsen skal i det nye år tage stilling til, hvilken belægning der vælges. Tennisbanerne færdiggøres i 2015.

Minigolfbaner:

Det er besluttet efter afhentning af tilbud at renovere samtlige baner i 2015.

Hegn:

Hegnet rundt om tennisbanerne, minigolfbaner og svømmebadet skal renoveres og delvis udskiftes i 2015.

Svømmebadet:

Gulvet i omklædningsrummet er rettet op, så der ikke skulle stå vandpytter. Endvidere er der indkøbt en vådstøvsuger.

Det viste sig, at den indkøbte hjertestarter til svømmebadet virkede efter hensigten, idet en femårig dreng faldt i det dybe vand og var ved at drukne. Hjertestarteren blev taget i brug, og en tilkaldt ambulance kørte drengen til observation på hospitalet. Dagen efter blev drengen udskrevet uden efterfølgende mén.

Hjertestarter:

Hjertestartere i bebyggelsen er blevet diskuteret på flere bestyrelsesmøder og forslag fremlægges til generalforsamlingen.

Det grønne område:

Kastanjetræerne på stien langs Jæger-, Skytte- og Rytterhusene mod grønningen er ramt af sygdom. Nogle af træerne er fældet og resten skal fældes i løbet af 2015.

Der er sket beplantning af nye træer flere steder i bebyggelsen, samt foretaget beskæring af buske og hække. Herudover alm. Vedligeholdelse. I bunden af Tranehusene er ny bom opsat.

Bump:

Vi har søgt kommunen om opsætning af 3 bump i Skyttehusene, idet en del unge der holder til i bunden af Skyttehusene bruger vejen som ”motorvej”. Vi har snakket med de unge, men det ser ikke ud til at hjælpe. Politiet har været indblandet men kan ikke gøre noget.

Ny ejer af Ramos grill:

I Slutningen af året ønskede den tidligere ejer at sælge grillen. Inden salget tog formanden en snak med interesseret køber for at gøre denne opmærksom på grillens forfald gennem det sidste år. Den interesserede køber var klar over problemerne og havde et koncept og en fremtoning der beroligede formanden. Efterfølgende har den interesserede køber ved navn Bülent Camci overtaget grillen fra 1.1.2015. Store forandringer er allerede sket og inden svømmebadet åbner vil man se et væsentligt kønnere område.

Ramos grill har med den nye ejer skiftet navn til FRESH KITCHEN og lever op til navnet.

Bestyrelsen kan varmt anbefales at købe mad hos FRESH KITCHEN. Tag en tur ned og se stedet og mulighederne for køb af mad.

Kompostbeholdere:

Der er stadig ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Klubber:

I grundejerforeningen er der 5 klubber og foreninger: GP-sportsklub (fodbold), GP-badminton, BH74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP. Tidligere havde vi også en tennisklub, og vi håber, at der er nogle beboere, der vil opstarte en ny tennisklub.

Fester:

Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de store tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Tryllekunstner Peter Fagerlund optrådte for såvel børn som voksne og Jens Olsens svigersøn Allan Laumann spillede og sang sammen med børnene. Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro. Mange var mødt frem og formanden holdt båltalen. Heksen blev brændt af og fællessangen sunget. Dejligt vejr med snakken på kryds og tværs.

Årsberetning 2014