Invitation til møde om Klimasikring og spændende ny natur i Kongsholmparken
mandag den 18. maj kl. 19

I lavningen for enden af vandhaverne begynder HOFOR til efteråret at anlægge nye Våde Enge. I den anledning inviterer DN, Miljøgruppen i 4 Syd og Agenda Centeret til et offentligt møde på mandag den 18.5.

Våde Enge er et område, der til daglig vil være fugtigt, men som i tilfælde af kraftig regn kan oversvømmes og tilbageholde rigtig meget vand. Tilbageholdelsen sikrer, at vandet renses inden det udledes til St. Vejleå. I forvejen har vi gode erfaringer i Albertslund med de Våde Enge i Egelundparken (hvor vedhæftede foto er fra). De giver renere vand, en mere varieret natur, de øger den rekreative værdi og så sikrer de mod kraftig regn. Det er win-win-win-win.

Projektleder fra HOFOR Helle Kay vil på mødet fortælle om projektet og om planerne for at gøre området endnu mere rekreativt og attraktivt. Hun siger, “Vandet fra Kanalen vil blive ledt ud i Kongsholmparken via vandhaverne. Området vil i perioder være oversvømmet i større eller mindre grad. Til hverdag vil man kunne se to nye permanente søer. For at kunne tilbageholde de nødvendige 55.000m3 regnvand etableres et dige i parken. På toppen af diget etableres en sti, så parken kan benyttes rekreativt, selv når det har regnet kraftigt. Når regnvandet siver ned gennem jordlaget, bliver det renset inden det ledes ud i St. Vejleå. På den måde drager både by og natur fordel af de nye Våde Enge”.

Efter oplæg og debat er der mulighed for, sammen med Helle Kay, at gå til Kongsholmparken for konkret at se, hvor de Våde Enge skal etableres og for på stedet at få forklaret, hvordan det hele kommer til at se ud.

Arbejdet med de nye Våde Enge forventes at være færdig i foråret 2016, men det kan dog blive forsinket, hvis arkæologerne fra Kroppedal Museum finder væsentlige spor fra fortidens bosættelser. Mødet om de nye Våde Enge i Kongsholmparken afholdes i 4 Syds beboerhus Svanens Kvarter 22.

Med venlig hilsen

Povl Markussen

Agenda Center Albertslund

Våde enge i Kongsholmparkrn