Tvangsaktioner som middel til inddrivelse af forfalden GP kontingent

I forbindelse med grundejerforeningens generalforsamling i marts i år blev bestyrelsen opfordret til,
at undersøge muligheden for, at inddrivelse af forfalden kontingentet til grundejerforeningen, eventuelt ved at begære tvangsaktion.

Vi har fået et responsum fra vores advokat:

Dette kan resultere i en stor udgift for grundejerforeningen, hvorfor problematikken vil blive forelagt på generalforsamlingen i marts 2017 som et særskilt forslag.

Tvangsaktioner på huse i Godthåbsparken