Foreningen stiftet: 17. juni 1994

Formål: At varetage fælles interesser for de beboere i Godthåbsparken, der er fyldt 60 år.

Faste arrangementer:

Første tirsdag hver måned: vandretur.

Mødested grundejerforeningens kontor kl. 10.00

3.  tirsdag i hver måned: fællesspisning kl. 18.00 i Kernehuset.

1. tirsdag i december: Julefrokost

Udflugter: Klubben betaler 1/3 og deltagerne 2/3. Så længe økonomien tillader.

Kontingent: 100,00 kr.

E. mail: senior.godthaabsparken@gmail.com

Foreningens adresse: Ældreklubben Godthåbsparken,
Skytte 64, 2620 Albertslund. (Grundejerforeningens Kontor)

Kontaktperson: Kirsten Kjersgaard (Formand)

Skyttehusene 33,2620 Albertslund

42303358  eller 42390937

Mail.: moelner@email.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Info om ældreklubben oktober 2016