Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den
30. marts 2017 fra kl.19.00 på
Herstedøster Skole i musisk rum.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år – KLIK HER
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Rettidigt indkomne forslag:
4a. Forslag 1:
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
I forbindelse med vor nye skralde ordning, ønskes indkøb 2 stk. Sorte plastspande der passer ind i vore gamle stativer, plastspandene passer indtil videre kun forneden i vore stativer. De ekstra spande skal bruges som supplement til de eksisterende. De to spande skal opkræves sammen med det nye store affaldsstativ.

Økonomi: 2 spande koster i alt kr. 240 inkl. Moms.
Der vil være mulighed udover de 2 spande, at købe nogle ekstraspande til kr. 120,00 pr. Styk der afregnes konstant til kontoret.

4b. Forslag 2:
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
I forbindelse med vor nye skralde ordning, ønskes etableret et simpelt dataprogram. Du går ind på en hjemmeside, skriver et ord på den emballage du er i tvivl om. Du får svar med et eller flere fotos, der viser hvor emballagen skal smides ud i. Mail udsendes hvis der sker noget med indsamlingssystemet, nye sorterings muligheder.
Det er ikke nødvendigt at stave korrekt, der vil altid vises fotos. Forkert stavede ord gemmes i database. Mulig at lægge fotos ind.
Demomodeller. Kr. 5.000 inkl. og fuldt program kr. 15.000 inkl. moms
Årlig database pladsleje inkl. Normal vedligeholdelse. Kr. 2.000

4c. Forslag 3:
Forslagsstiller: Jonas Deckers: Tranehusene 57.
De højeste af træerne ved det grønne område ved siden af Tranehusene 73 foreslås beskåret i højden eller helt fældet, da de tager lys og udsigt, samt risikerer at vælte og beskadige nærliggende hegn/bygninger.

4d. Forslag 4:
Forslagsstiller: Karina Al-Saffar: Rytterhusene 5.
Jeg vil gerne stille et forslag om, at der opstilles stativer med poser til opsamling af hundelorte. I en perfekt verden ville alle hundeejere selv have poser med og samle op efter deres hunde, men sådan er det desværre ikke for alle. Derfor kunne de få hundeejere, der ikke selv har poser i lommen, motiveres til at samle op efter deres hunde, hvis posen er let tilgængelig. Desuden kan andre, der opholder sig på de forskellige plæner få en mulighed for at fjerne noget, der f.eks. ligger lige midt på fodboldbanen, hvor børnene måske leger.

Jeg mener at vi optimalt set, skal have opsat 11 stativer fordelt rundt i GP. Jeg har indhentet et tilbud på nogle stativer, hvor vi kan spare 10 procent. Dette ville koste 1192,50kr pr stativ, dvs 13117,50 kr for 11 stk og det koster 399kr for 1000 poser.

Jeg tror på, at pengene er godt givet ud for at vi kan få nogle pænere grønne områder til glæde for os alle.

4e. Forslag 5:
Forslagsstiller: Per Skyttehusene 58:
Foreslår at man enten køber eller leaser en maskine/støvsuger til opsamling af blade og papiraffald. Når man nu har valgt at have så mange buske og træer som nu har det med at “fælde” til efteråret især.

4f. Forslag 6:
Forslagsstiller: Per Skyttehusene 58
Mht til omdelt seddel ang. unge der ikke forstår hvordan man opfører sig, så er mit forslag at man hyrer et vagtværn. De kommer vel når der bliver ringet og det kan måske stresse de unge til at finde på noget andet.

4g. Forslag 7:
Forslagsstiller: Bestyrelsen:
Indlæg vedr. tvangsauktion gennemgang af de enkelte case økonomisk og juridisk, forslag om der skal sættes en på tvangsauktion. Se bilag med skrivelse fra Advokat vedhæftet indkaldelsen. Fremlæggelse ved advokat Henrik Benjaminsen.

4h. Forslag 8:
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Beslutning om at de nye skraldestativer skal betales over 8 gange af 400kr/kvartal eller 6 gange af 525kr/kvartal. Opkræves efter at grundvandspumpebidraget er slut.

5. Fastsættelse af honorarer
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af kasserer for 2 år
a. På valg er Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8a. På valg er Rudi Tobisch, Tranehusene 36 og Thomas N.M. Hansen, Tranehusene 25, samt en ledig plads (tidligere Susanne Baudier, Tranehusene)
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
9a. Ledig plads (tidligere Jens Olsen, Bispehusene)
10. Valg af 2 suppleanter
10a. 2 ledige pladser

11. Valg af 2 revisorer
11a. På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69.
12. Valg af 2 revisorer
12a. På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.
13. Eventuelt.
13a. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen

NB.
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødedeltager kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 30 marts 2017 kl 19:00