Kære naboer

 

Der foregår en del debat vedr Kærnehuset og brugen heraf, særligt det forslag Albertslund kommune har i proces omkring brugen af Kærnehuset fylder en del. 

 

Som det også fremgår andre steder, så har Bestyrelsen ikke med denne beslutning at gøre. GP udlejer til Kommunen, og Kommunen bruger bygningen som det passer dem. Kommunen har ikke givet GP nogen “valg” men blot forelagt deres planer.

At opsige en lejekontrakt, er ikke det letteste, og der er desværre også den hage, at GP mister en betydelig størrelse lejeindtægt om året, hvis kærnehuset ikke længere lejes ud.

Bestyrelsen har følgende opfattelse af selve mødet: (der har været 1 møde med 3 deltagere fra bestyrelsen)

På mødet fortæller kommunen at “Centeret” vil kun være åbent fra 8-16, mandag-fredag.

Centeret er for unge som er på vej ud af misbrug, og som nu følges tæt via dialog og “samtale-terapi”, motion og fælles aktiviteter såsom madlavning, og arbejde med en urtehave.

I tal vil det måske dreje sig om 4-6 unge, der i løbet af en dag kommer og besøger centeret. Disse unge vil sandsynligvis have en sky attitude, og vil i bund og grund helst ikke ses – de er ikke stolte af deres situation.

I Bestyrelsen er der kræfter, der har indgående viden fra kommunalt arbejde med tidligere misbrugere, og kunne derfor pointere, at man synes Kommunens valg om at placere sådan et center i et stort boligkvarter virkede uhensigtsmæssig også ud fra et professionelt synspunkt.

Der blev gjort opmærksom på, at der til tider stadig er urolige elementer omkring Kærnehuset og vi nævnte ligeledes at der jo ligger en værtshus/cafe lige ved siden af, og at det måske ikke var den bedste “nabo”.

Mødet blev fra bestyrelsens side opfattet som et informationsmøde, og fra Bestyrelsens side gav man udtryk for, at man synes ikke det var et godt valg. Der blev givet input os kommunen lovede så yderligere dialog og tilbagemelding, hvilket til bestyrelsens overraskelse så aldrig er kommet.

Det bestyrelsen er enige i er det positive at huset bliver brugt, til et fredeligt formål, og at det derigennem bliver vedligeholdt. Det er trods alt bedre, end at det ligger øde hen. Den arabiske lektieskole fortsætter i huset, og man adskiller dem med en dør til resten af centeret.

 

Bestyrelsen

Kærnehuset – feb 2018