HUSK at tjekke jeres mail for varsel om hvornår Kemp & Lauritzen plalægger installation i jeres hus, så de ikke går forgæves.

TEKNISK  HJÆLP

Fibia tilbyder teknikerhjælp i K&L’s skurvogn ved genbrugspladsen i Skytte, hver mandag fra kl. 07:30-08:30. K&L omdeler ligeledes sedler herom til kunderne efterhånden som de har været og installere i husene. Har man ikke mulighed for at møde op, er Fibia kundecenter altid klar til at hjælpe på tlf. 7029 2444.

 

OPDATERING (nov 29) – Denne side opdateres løbende med information efterhånden som vi får information fra Kemp & Lauritzen

INFO: Arbejdet med at sætte metalkanaler op er ikke færdig før der lægges en besked herom fra Kemp&Lauritzen i postkassen. Evt. flager som er faldet af ved gennemboring bliver repareret som det allersidste så alt borearbejde er færdigt, så hav lidt tålmodighed med dette. Har I problemer efter besked om færdiggørelse af arbejdet, så skal Kemp&Lauritzen kontaktes.

 

Belægning efter grave arbejder sætter sig naturlig en smule, da man ikke kan stampe jorden så hårdt som det var før. Projektgruppen kommer sammen med Kemp&Lauritzen til at gå rundt og tjekke op på dette når alt gravearbejde er færdigt. Det giver også det pæneste resultat i længden at jorden for lov at “sætte sig helt” inden man retter op.

 

(nov 29) Der er nu begyndt at tikke mails ud til alle i område 1 om at deres forbindelser er oppe og køre. Se særskilt opslag for info om dette

 

(nov 12)

Gravesjakket er snart færdigt med område 4 og starter så småt op på område 5. Indtil videre er der blevet før ca 20km kabel. De første husinstallationer er nu begyndt start november i område 1. Til alle der bor i område 1, som har tilmeldt sig Fibia HUSK!! at tjekke jeres mail med hvilken dato Fibia skal ind i jeres hus der er i snit et par stykker om dagen, som har glemt det. Det medfører at opstartsdatoen for alle kan blive rykket, hvor forventningen på nuværende tidspunkt er at område 1 kan komme online 1 dec. Alle i område 1 kommer på samtidig og der kan være enkelte som pga. udstyrsfejl ikke kan komme på. Fibia yder ekstra teknisk support hvis man oplever problemer ved igangsætningen 1. dec. Der er nogle i område 1, som IKKE har fået opsat kabler og det skyldes at nogle længere “oppe i rækken” ikke har givet tilladelse til at føre kabelbakke på deres ejendom. Af den årsag vil nogle opleve at få afslag fra Fibia omkring muligheden for at få installeret fiber. Det er super ærgerligt, men projektguppen har arbejdet sten hårdt på at undgå dette, men få har ikke ville sige ok og der er ikke meget vi så kan gøre pga ejendomsretten. Fibia fortæller at fiberen bliver klippet ved sidste mulighed i rækken og det vil således ikke længere muligt for de efterfølgende huse at få fiber.

 

Område 2 er i fuld gang med at få ført kabler udvendigt. Igangsætning af område 2 og efterfølgende områder vil ske løbende når teknikeren er i huset og man vil således være online når teknikeren har været der.

 

(okt 10)

Gravesjakket er snart færdig med område 3 og går nu i gang med område 4, godt foran tidsplanen. Opsætning af metalkabelbakker og installation følger den oprindelige tidsplan.

 

(sep 18)

Gravesjakket er kommet lidt foran tidsplanen grundet godt vejr og gode forhold. Derfor er de allerede påbegyndt fase 2 og så småt på vej til allererede at starte med gravning i fase 3.

 

(sep 12)

Vi deler varslinger om opsætning af kanaler ud til nedenstående adresser og har varslet dem i perioden 24/9-2018 til 5/10-2018.

Falkehusene 2-24 (lige numre)

Falkehusene 46-74 (lige numre)

Falkehusene 1-89 (ulige numre)

 

“””””””””””””””””””””””””

Efter en længere periode med underskriftsindsamlinger af projektgruppen, som arbejder med Fibia, er det nu endeligt bekræftet.

Fibia har sagt endeligt god for at igangsætte arbejdet med at etablere og installere fibernet i vores grundejerforening. Det bliver Kemp&Lauritzen (K&L), som kommer til at udføre den samlede entreprise for Fibia. Der har været en del møder og koordinering her over sommeren imellem Fibia, K&L og projektgruppen og nu er der lagt en plan.

Mere konkret så starter arbejdet allerede uge 35. Entreprisen kommer til at strække sig frem til forår/sommer næste år og med ca 18km fiber der skal graves ned giver det alligevel god mening. For at alle ikke skal vente på den sidste enhed er installeret, er hele grundejerforeningen delt op 5 etaper så hver enkelt etape kan komme online hurtigst muligt.

Hver etape forventer K&L vil tage ca 3 mdr fordelt på 3 større opgaver. 

– Gravearbejde (ud til alle rækker)
– Trækning af kabler og kabelbakker (bliver varslet 2 uger i forvejen og meldt færdig)
– Installering af enheder i de husstande, som er tilmeldt. (bliver varslet 14 dage i forvejen. Ordning med nøgler, adgang osv er ved at blive udfærdiget, så det kan passe til så mange som muligt. Dette bliver kommunikeret ud senere)

Det er ikke sådan at allle opgaver skal være færdig før man går videre til næste etape. Så snart gravningen til fase 1 er færdig fortsætter de videre til næste osv. Så der bliver gravet i et andet område samtidig med at der bliver trukket fiber i det foregående område.

Tidsplanen der er lagt er forsøgt lagt med lidt konservative briller for at kunne tage højde for evt uforudsete hendelser. Fx hvis der er mere frost i jorden til vinter end normalt osv. Men det er lige nu det bedste bud på en god tidsplan.

 

HUSK: ved gravearbejde er der altid usikkerheder og K&L gør deres bedste for at undersøge for kabler mm alle steder, men det er muligt at der vil forekomme småafbrydelser på TV/telefon i perioden.

 

Man kan stadig når at melde sig til Fibia og betaling for abonnement sker ikke før at hver etape er online og testet.
Projektgruppen har endnu ikke været hele vejen rundt i de sidste faser, så hvis I selv (eller kender en nabo) endnu ikke har givet tilladelse til at sætte kabelbakke op ved underskrift, så husk det. Det er en kæmpe hjælpe for projektgruppen. Formular kan findes her og kan også afleveres på kontoret.

 

En PDF version af nedenstående kort og tidsplan kan hentes her

Tegning område opdelt med vejledende tidsplan 160818

Fibernet på vej