Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 18. november 2019 kl. 19:00
på Herstedøster Skole i musisk rum. Dagsorden kan læses her

Bemærk ny dato!.

NYT: Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 18. november 2019