Til Albertslund Kommune, Ejendomme Frederik Lerche
Borgmester Steen Christiansen
CC Janne Puggaard

Nye forhold omkring Kærnehuset, lørdag 22. juni 2019

Lørdag den 22. juni, blev beboer i det omkringliggende område af Kærnehuset forstyrret med høj musik og andet støj fra Kærnehuset. Festlighederne startede om eftermiddagen og forsatte frem til ca. midnat. Dette resulterede i, at flere beboer mødte frem på adressen for at undersøge baggrunden for støjen, da det tydeligvis ikke havde noget med undervisning at gøre.

Efter en kort dialog med nogle fra selskabet, acceptere foreningen at lukke døren grundet støj generne. Selskabet bestod af flere festklædte familier fra nær og fjern. En af deltagerne fortalte, at de var en kurdisk forening og sammen med en anden forening (uklart om det var en pakistansk forening), havde fået lov af kommunen til at holde arrangementer i Kærnehuset i weekenderne.

  1. Hvilke andre aftaler har kommunen indgået omkringKærnehusetud over Lektie Cafe og misbrug center? Kan forstå at den kurdiske forening samt en anden har fået lov til at bruge Kærnehuset i weekenderne. Disse aftaler bør være Grundejerforeningen bekendt.
  2. Hvorledes kontrollerer kommunen at misbrug af indgået aftaler ikke finde sted? Det forlyder, at lektie cafeen mere har karakter af en koranskole.
  3. Kan foreninger generelt leje lokaler til festlige lejligheder iKærnehusetog på hvilke betingelser?
  4. Hvem kan kontaktes i Kommunen når overtrædelserne konstateres?

Ser frem til et hurtigt og uddybende svar.

Venlig hilsen

Claus Rasmussen
Jægerhusene 71
2620 Albertslund

Næstformand
Grundejerforeningen Godthåbsparken

Svar fra Albertslund Kommune 24. juni 2019

Spørgsmål / Svar Albertslund Kommune – 23. juni 2019