Som tidligere beskrevet her på hjemmesiden, har bestyrelsen deltaget i et pilotprojekt omkring opladning af elbiler i boligforeninger med fælles parkeringspladser.
I pilotprojektet har Røde Vejrmølleparken, BO-VEST og Godthåbsparken deltaget og sidst men ikke mindst har 111 beboere besvaret brugerundersøgelse om hvorledes den fremtidige lade-infrastruktur kunne se ud.
Lad mig sige det med det samme, det er ikke er en læsevenlig udgave vi har fået retur fra Region hovedstadens elbilsekretariat. Men vil du gerne ses besvarelserne fra undersøgelsen er de her:

Evaluering af operatør & tilbuds eksempler kan ses her. HUSK det er eksempler. Så vejnavne er helt tilfældige og det er ikke endelige tilbud men kun overslag.

Det er bestyrelses forslag, at vi indkøber og får opstillet et ladeanlæg til elbiler.
Model og palcering udvælges at et udvalg bestående af beboer og bestyrelsesmedlemmer. 

Mvh
Bestyrelsen

Resultat af pilotprojektet for Ladestander