Årsberetning Godthåbsparken 2019

Generelt

Et medlem af bestyrelsen, Henrik, har, af personlige årsager, valgt at trække sig i løbet af perioden. Vores 1. suppleant Maria overtog den ledige plads og har fungeret som fuldgyldigt medlem siden.

Renovation

Vi nu får afhentet vores affald efter vores behov og ikke efter Vest forbrændings kapacitet og det har betydet, at vores ansatte har fået bedre arbejdsbetingelser, da de mange tunge løft er blevet fordelt over flere dage.  Vi er overgået til ugetømning af bioaffald, da det for medarbejderne betyder færre tunge løft.

Genbrugspladsen

Vores ansatte oplever som tidligere år, at der anvendes sorte affaldssække, de burde være historie for længst. Der er god søgning til pladsen om lørdagen. Husk at, hvis man ikke kan nå at komme forbi om lørdagen, er kommunens genbrugsplads på Holsbjergvej 44 åben alle ugens dage og næsten hele året. De har også et genbrugs-bytte-center, hvor gode ting kan få en ny ejer.

Sti og vejbelysning

Albertslund kommune har købt alle belysningsstandere/master i kommunen af DONG, og der sker en løbende modernisering af anlægget, så alt lys i fremtiden bliver LED-Lys. Vores tur var ifølge planen medio 2020, men ved det seneste budgetforlig i kommunen var udskiftning af armaturer sat på hold. Vi ved derfor ikke om og hvornår der sker en modernisering af vores udendørslys. 

Man kan bruge kommunens ”Giv et praj” ordning, hvis man oplever en stander eller et område uden lys, så bliver lampen ordnet af det firma kommunen har entreret med.

De grønne områder

De grønne områder vedligeholdes løbende. I 2019 havde vi mulighed for at søge om Albertslund kommunes grønne forskønnelsespulje. Vi har fået bevilget et tilskud, som er gået til beplantning af nye buske og træer i vores grundejerforening. Der er beplantet 72 buske og 5 træer i vores område, bl.a. Forsythia, Spiraea og Betula. Bestyrelsen vil løbende arbejde videre med biodiversitet og forskønnelse af de grønne områder.

Parkour

I sommeren 2019 fik vores parkour område mellem Glente og Rytter et nyt faldgummilag, da det originale var blevet lagt forkert i forhold til vejret i 2018. Det var derfor begyndt at komme revner stort set over det hele.

Boldbane

Vi har fået et ønske fra vores unge beboere om en fodboldbane. Vi har i bestyrelsen været på udkig efter en god løsning for dette, med mindst mulige støjgener og har derfor besluttet at arbejde videre med muligheden for at etablere en DBU fodboldbane, den mest støjdæmpende på markedet.  

Svømmebadet

Svømmebadet åbnede St. Bededag i regn og slud, men dette afholdt ikke børn og voksne for at være med til at åbne vores svømmebad.

Vi fik åbnet svømmebadet med tale, dåb af nye bestyrelsesmedlemmer og nye livreddere. Derefter var der traditionen tro dykning efter mønter, samt kaffe og kage. Vores lokale pizzeria Fresh Kitchen, sponserede is til alle fremmødte børn.

Dugen i det store bassin (som allerede var et problem i sommeren 2018), blev udskiftet i foråret 2019 inden vores åbning, hvorfor vi kunne starte den nye sæson med en helt ny basindug.

Der blev ligeledes indkøbt ny rutsjebane til det store bassin.

Vi er fortsat med at anvende gæstebånd, hvilket har forløbet tilfredsstillende.

Sæsonen forløb godt, med både solskinsdage og dage med lidt mere kedeligt vejr.

Der blev som noget nyt udbudt svømmeundervisning til børn og voksne i skolesommerferien, med blandet tilslutning. Bestyrelsen vil udbyde svømmeundervisning igen i sommeren 2020. Vi benytter os af, at flere af vores livreddere også er uddannede svømmetrænere. Vi prøver i år at placere børne undervisningen om søndagen i håb om at flere vil møde op.

Der blev som noget nyt afhold Vandaerobic for børn og voksne lørdag morgen hen over sommeren. Vandaerobic blev en succes med stort fremmøde, hvorfor der igen til sommer vil blive afhold vandaerobic.

Boldbane

Vi har fået et ønske fra vores unge beboere om en fodboldbane. Vi har i bestyrelsen været på udkig efter en god løsning for dette, med mindst mulige støjgener og har derfor besluttet at arbejde videre med muligheden for at etablere en DBU fodboldbane, den mest støjdæmpende på markedet.  

Til salg skilte

Albertslund kommune har besluttet at de mange ”Til Salg” skilte rundt omkring i kommunen ikke pynter, og har derfor forbudt dem. Dette forbud har vi i grundejerforeningen tilsluttet os, så det nu heller ikke er tilladt at benytte grundejerforeningens fællesarealer til disse skilte. De lokale ejendomsmæglere er blevet orienteret. Denne beslutning er taget fordi vi ønsker nogle pæne og sammenhængende fællesarealer, og hvis folk vil sætte reklame op, så må de gøre det på egen matrikel.

IT og hjemmeside.

Der er sket en tiltrængt fornyelse af det lokal netværk på kontoret og Office pakken er flyttet i skyen.
Det gamle NAS drev med al vores gamle data nåede at gå i stykker, men data blev reddet og er også flyttet i skyen.   

Hjemmesiden er blev gennemgået for fejl og mangler og opdateres løbende.      

Kørsel på stierne
Kørsel på stierne med biler, varevogne og flytte lastbiler absolut ikke tilladt, men det er et tiltagende problem selvom det er ulovligt. Dette medfører ofte ødelagt græsrabatter mellem vej og sti som vores gartner efterfølgende skal udbedre. Bestyrelsen mener, at det er vigtig at skadeforvolder betaler alle omkostningerne og har derfor besluttet et minimumsbeløb på kr. 1.050,-  Er skaden af større omfang med kørespor på stien (hulning i fliserne) bliver regningen væsentlig dyrere.
Bestyrelsen opfordre alle beboer til at overholde kørselsforbuddet.  

Bestyrelsen vil løbende arbejde videre med biodiversitet og forskønnelse af de grønne områder.

Ladeinfrastruktur til El-Biler
På sidste generalforsamling og løbende gennem året, har bestyrelsen modtaget forespørgsler om mulighed for opladning af elbiler. Et relevant spørgsmål som vil være stigende de næste år. Bestyrelsen har siden sommeren deltaget i en kommunal arbejdsgruppe, hvor eksperter har været tilknyttet og hvor udfordringer for en boligforening har været drøftet.

Som det er nu, skal den enkelte parcel selv etablere lade stander ved sin bopæl. Udtag fra bopæl, under sti til en lade stander ved en P-bås hvor man ikke kan være sikker på at parkere hver gang. Over tid vil dette medføre en uensartet privat lade infrastruktur med tilhørende parkeringsproblemer, samt en udfordring for de beboere der ikke lige bor ved parkeringspladserne.

Resultatet brugerundersøgelse som er kørt via hjemmesiden viser, at der er interesse for en fælles lade infrastruktur. 111 deltog i undersøgelsen.
På generalforsamling gennemgås bestyrelsens forslag.

Fester

Sankthansfesten blev afholdt igen efter et enkelt år med tørke. Børn og voksne tændte bålet med fakler. Det er lidt mere autentisk end de lyskæder vi måtte bruge i 2018.

Nytårsfyrværkeri

Efter vi på generalforsamlingen 2013 besluttede, at hver parcel skal betale 25 kr. i kvartalet til fyrværkeri, har nytårsfyrværkeriet været en fast og tilbagevendende begivenhed her i Godthåbsparken. Således også i år. Fyrværkeriforeningen har de seneste år forsøgt sig med forskellige leverandører, det var således også i år en ny leverandør der stod for fyrværkeriet.

Kloaker/nedløbsbrønde

Vi oplever flere problemer med vores kloaker og tagnedløbsbrønde. Det bliver et større fokusområde i de kommende år. Vand eller kloak lugt i kælderen er ikke normalt, men kan opstå af forskellige årsager. Det er vigtigt at kontakte grundejerforeningen, inden man rekvirerer ekstern hjælp. Så man undgår at skulle betale for unødigt arbejde.

Kærnehuset

Lederen af misbrugscentret er blevet spurgt om han ville give en tilbagemelding på, hvordan det går med centret, den kommer her:

Kære grundejere

Albertslund Rusmiddelcenter består nu af 5 medarbejdere og vi har ca. 40 borgere indskrevet. Vi har været meget tilfredse med de istandsatte lokaler og vores samarbejde med Ældreklubben og Pak/DK kører gnidningsløst. Vi er glade for samarbejdet med jeres medarbejdere. Vi havde henunder sommeren lidt udfordringer med unge mennesker ved lokalet ud til fodboldbanen – så der er blevet sat et hegn op, så vi kan arbejde uforstyrret.

Generelt er vores konklusion, at det går rigtig godt. Såfremt I har spørgsmål eller andet er I velkommen til at kontakte mig.

I ønskes en god generalforsamling.

Med venlig hilsen

Martin Henrik Reumert Freitag

Leder Af Albertslund Rusmiddelcenter

 

Nye Tiltag der bliver arbejdet på i 2020

Legepladser

Nyt legestativ/hus i Jægerhusene. Det gamle naturlegeplads stativ/hus, vil blive udskiftet med en lignende model i Robinie træ.

Skraldespands udskiftning

Udskiftning af de blå skraldestativer på stierne. I 2020 er der indkøbt 15 nye mørkegrønne stativer af den model der allerede findes flere steder i GP. Over de næste par år vil vi få udskiftet alle de gamle blå stativer, så vi slipper for at fuglene går i affaldet.

Skilte på stierne

Vi begynder en opsætning af skilte på vores stier i GP, skiltene vil blive af samme type som allerede findes mellem Trane- og Rypehusene. Dette projekt vil også blive udført over et par år.

Boldbanen ved kærnehuset

Som lovet på generalforsamlingen i 2016, så arbejder vi på at boldbanen ved kærnehuset skal have nogle støjfrie bander rund om banen. Vi har indhentet tilbud på dette arbejde.

Årsberetning for året 2019