Generalforsamling 2020 – Opdatering

Da der ikke er kommet kommentarer eller spørgsmål, til det omdelte Regnskab og/eller til Bestyrelsens beretning for 2019, er de således at betragte som godkendte.
Vi forventer at det bliver muligt at afholde en rigtig generalforsamling i 2021, men hvis Covid19 epidemien stadig er et problem til den tid, så vil der blive igangsat en
plan B med en række skriftlige afstemninger.

Glædelig Jul og godt nytår.
Bestyrelsen

Generalforsamling 2020 – Opdatering