Opfordring til brug af mundbind!

Vores personale på storskraldepladsen opforder besøgende til at bære mundbind. 
Det er ikke et krav men en opfordring og skulle du have glemt mundbindet der hjemme kan du få et udleveret på pladsen.    

Opfordring til brug af mundbind!