Kandidater søges til GP-bestyrelsen og øvrige poster

Bestyrelsen søger kandidater til bestyrelsen.

Kandidater til bestyrelsen, og øvrige poster, skal melde deres kandidatur skriftlig til kontoret, senest onsdag d. 7. april, på mailadressen kontor@godthaabsparken.dk.

Af tilmeldingen skal fremgå:
• Fulde navn, adresse, telefon nummer samt mailadresse.
• Hvilken bestyrelsespost kandidaten ønskes valg til.
• Vedlæg foto og motivation til en kandidatpræsentation.
Kandidatpræsentation samt stemmevejledning omdeles den efterfølgende uge, og offentliggøres desuden på gpnyt.dk.

Læs mere her.

Kandidater til GP-bestyrelsen 2021