Komprimator defekt

Det er ikke muligt at aflevere restaffald/småt brændbart før lørdag den 19. juni, da komprimator er til reparation.
Da vi denne uge skal hente plastikaffald, har det ingen indflydelse på gårdmændenes afhentning af affald.

14.06.21 Bestyrelsen

Komprimator defekt!