Print Friendly, PDF & Email

I menupunktet: Boligen er det tanken, at man skal finde oplysninger om rækkehuset i GP.

Det er hvordan det er indrettet, samt tekniske og vedligeholdelsesmæssige oplysninger.

Indtil nu har vi nogen ideer om hvad der skal stå under dette punkt, men hvis du har ideer eller oplysninger som andre beboere kan få glæde af, så håber vi at du vil sende dem til kontoret eller til kontorets mailadr.

Tegninger på vores matrikler

Print Friendly, PDF & Email

Hvis man ønker at se tegninger over vores matrikler kan det findes hos kommunen. Albertslund Kommunes byggesagsarkiv er digitaliseret og ligger på

 

www.weblager.dk

 

Vælg:

- Albertslund (offentlig adgang)

 

I søgefeltet (øverste bjælke) skrives adressen: skyttehusene 64 (det er kontorets adresse) og den finder selv matrikel nummer :Herstedvester by, Herstedvester

matrikel 10a

 

start i det ældste materiale

Loftvarne - boreskabelon til loft

Print Friendly, PDF & Email

Her er oversigt over hvor du IKKE må bore hvis du har loftvarme i Godthåbsparken.

Du har loftvarme hvis du ikke har radiatorer i stuen og værelserne på 1. sal.

Hvis du klikker på tegningerne åbnes en PDF-fil som du kan printe ud (den indeholder begge tegninger).

Røgalarmer (helst trådløse)

Print Friendly, PDF & Email

Der har været 2 større brande i Godthåbsparken i det sidste års tid.(sommer 2010 & vinter 2011)

En røgalarm kan normalt ikke hjælpe med at stoppe en brand, men den kan medvirke til at branden bliver opdaget tidligere og ikke breder sig for meget.

MEN, især kan den redde mennesker fra, at brænde inde eller omkomme af røgen i boligen. Især hvis branden opstår om natten og beboerne sover, så er det fornuftigt, at have en røgalarm der vækker inden røgen bliver for kraftig og livstruende.

Der er kommet nogen nye røgalarmer der øger sikkerheden især i vores huse der er på 3 etager. Det er trådløse brandalarmer.
Man sætter mindst en røgalarm op på hver etage, og hvis en af dem måler røg, så sender den beskeden videre (trødløst) og alle 3 alarmer starter med at hyle og advare beboerne om røgfaren.

Man kan købe et sæt (3 stk.) trådløse røgalarmer for ca. 300 kr. (evt. søg på internettet)

Husk også at tjekke regelmæssigt om de virker, der er en knap man skal trykke på.

p.s. man skal ikke sætte en røgalarm op i køkkenet - den starter hver gang man skal have sprød svær på stegen.

Grundvandspumper

Print Friendly, PDF & Email
Ved kraftige, lange regnvejrsperioder kan jorden blive så mættet med vand, at der begynder at løbe vand ind i kældrene gennem diverse betonsamlinger i kælderen.

Derfor blev der under byggeriet af GP lagt et omfangsdræn ned i jorden omkring hver blok på højde med kældergulvet, dette dræn blev herefter samlet i en pumpebrønd. Fra pumpebrønden pumper pumpen regnvandet op i den almindelige kloak

Der er kun pumpebrønd med grundvandspumpe i enderækkehusene den del af bebyggelsen med små altaner (afsnit 1 og afsni 2).

Hvis du er nyindflyttet i et enderækkehus  - så tjek om du har et dæksel i gulvet i kælderen, og dermed har en grundvandspumpe i dit rækkehus.

Det er nødvendigt regelmæssigt, at tjekke om grundvandspumpen virker. Især i periode med meget nedbør.

De næste billeder og tekst forklarer hvordan du tjekker din grundvandspumpe.:

Dækslet er fjernet. Tjek om der ikke ligger en løftekrog til dækslet i kælderen (efterladt fra tidligere ejer)

Her kan du se pumpe og flyder (det er den der starter grundvandspumpen hvis grundvandet stiger)

For at tjekke om grundvandspumpen vil køre hvis vandet stiger - løfter man flyderen f.eks med krogen på en tøjbøjle eller lignende.

Nu skulle pumpen gå igang - men hvis den ikke starter - kontakt GPs kontor og fortæl, at grundvandspumpen måske er defekt.
Du skal også kontakte kontoret, hvis pumpen larmer meget eller har en skurrende lyd.

Grundejerforeningen har grundvandspumper på lager så hvis din pumpe er defekt kan den hurtigt udskiftes, så hverken du eller dine naboer får vand i kældrene.

Det er ikke altid, at en grundvandspumpe er nok for at fjerne al det vand som kommer ved skybrud eller naturkatastrofer.

Side 1 ud af 7