Niels

Niels Petersen

Formand

Om Niels

Niels har været formand siden 23. november 2021, hvor han trådte officielt ind i bestyrelsen, da det ikke havde været muligt at holde generalforsamling inden pga Covid. Niels har deltaget som suppleant fra maj 2021.

Niels er bygningskonstruktør og arbejder til daglig som projekt driftschef i Dansk Almennyttige Boligselskab, hvor han varetager forskellig byggeprojekter og yder byggeteknisk bistand til Almen boligselskabers bestyrelser og beboer.

MMI

Maiken Kaae Micheelsen

Sekretær

Om mig

Maiken har været en del af bestyrelsen siden marts 2022, hvor hun blev valgt ind som suppleant. Hun har været medlem af bestyrelsen siden september 2022, hvor et tidligere bestyrelsesmedlem fratrådte sin post.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rudi Tobisch

Medlem

Om mig

Rudi blev valgt ind i bestyrelsen xx.xx.xx

Rumle

Rumle Foldager Lynard-Weltz

Næstformand

Om mig

Rumle har været Næstformand siden 23. november 2021, hvor han trådte officielt ind i bestyrelsen da det ikke havde været muligt at holde generalforsamling inden pga Covid. Rumle har deltaget som suppleant fra maj 2021.

IMG_5039

Erik Pilverdier Sørensen

Medlem

Om mig

Erik blev valgt ind i bestyrelsen 23. Nov. 2021 som medlem.

Amalie Fjelstervang

Amailie Fjelstervang

Suppleant

Om mig

Amalie blev en del af bestyrelsen i marts 2022, da hun blev valgt ind som suppleant til den ordinære generalforsamling.

klaus_ryding_2

Klaus Ryding

Kasserer

Om mig

Klaus har været i bestyrelsen siden xx.xx.xx. Klaus blev valgt ind i bestyrelsen som kasser.

Martin

Martin Roerup

Medlem

Om mig

Martin blev valgt til suppleant i bestyrelsen 23. Nov. 2021 og blev valgt som medlem 29. Marts 2022.

GP_blomster_40x40

Måske Dig

Suppleant

Om mig

Der er en ledig plads i bestyrelsen, så hvis du har viljen og interessen, kunne dette blive din plads.

Godthåbsparkens bestyrelse består af 9 personer med følgende sammensætning ifølge vedtægterne: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand, kasserer, medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer på førstkommende bestyrelsesmøde næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen og suppleanter 1 år ad gangen, jævnfør vedtægterne §8 generalforsamling og §15-16-17 bestyrelsen.

Bestyrelsen holder regelmæssige møder i mødelokalet ved kontoret.

Scroll to Top