Affaldsstativer

Tømningsplan

Følgende tømningsplan er gældende for Godthåbsparken:

Hver uge: Bio-affald (Alle Husstande)

Ulige uger: Restaffald

Mandag: Bispe-, Skriver-, Skytte og Jægerhusene.

Tirsdag: Glente-, Rytter- og Fiskerhusene.

Onsdag: Trane-, Rype-, Falke- og Fasanhusene.

Ulige uger: Skuffestativet

Mandag: Metal   (Alle husstande)

Tirsdag: Glas     (Alle husstande)

Lige uger: Plastik

Mandag: Bispe-, Skriver-, Skytte og Jægerhusene.

Tirsdag: Glente-, Rytter- og Fiskerhusene.

Onsdag: Trane-, Rype-, Falke- og Fasanhusene.

Lige uger: Skuffestativet

Mandag: Pap      (Alle husstande)

Tirsdag: Papir    (Alle husstande)

Affaldsstativer

Hver parcel har som minimum t0 affaldsstativer, ét med to poser til bio- og restaffald og ét med en pose og et skuffestativ til sortering af affald.

De øverste sorte spande i skuffestativet må kun bruges til affald såsom papir og pap, mens de nederste kan bruges til glas og metalaffald. Den store poseplads i stativ to kan enten bruges til restaffald eller plastaffald, men vær dog opmærksom på, at restaffald og bioaffald skal placeres umiddelbart ud til stien.

Det sker, at affaldet ikke bliver taget med på tømningsdagen, og det kan der være flere årsager til såsom forkert sortering, for tunge affaldssække, løst, støvende affald i posen mm. Såfremt din pose ikke bliver taget med, kan den afleveres på storskraldspladsen for enden af Skyttehusene hver lørdag mellem 12-14. Her er det desuden også muligt at skille sig af med andre typer affald såsom batterier, trykluftsdåser, haveaffald mm.

 

Scroll to Top