Renovation

Affaldsstativer

Genbrugspladsen GP

Genbrugspladsen i Godthåbsparken, beliggende Skyttehusene 66, har åbent om lørdagen mellem 12 og 14.

Her kan man aflevere det affald, der ikke kan sorteres i, eller der ikke er plads til, i de normale beholdere. Det er også muligt at låne sig til en trækvogn til transport af sit affald til genbrugspladsen. Ønskes det at låne en trækvogn, skal man medbringe sit sygesikringskort – kom tidligt, de bliver hurtigt udlånt!

Affaldet skal som altid være sorteret og papaffald klappet sammen.

 

Tømningsplan

Følgende tømningsplan er gældende for Godthåbsparken:

Hver uge: Bio-affald (Alle Husstande)

Ulige uger: Restaffald

Mandag: Bispe-, Skriver-, Skytte og Jægerhusene.

Tirsdag: Glente-, Rytter- og Fiskerhusene.

Onsdag: Trane-, Rype-, Falke- og Fasanhusene.

Ulige uger: Skuffestativet

Mandag: Metal   (Alle husstande)

Tirsdag: Glas     (Alle husstande)

Lige uger: Plastik

Mandag: Bispe-, Skriver-, Skytte og Jægerhusene.

Tirsdag: Glente-, Rytter- og Fiskerhusene.

Onsdag: Trane-, Rype-, Falke- og Fasanhusene.

Lige uger: Skuffestativet

Mandag: Pap      (Alle husstande)

Tirsdag: Papir    (Alle husstande)

Affaldsstativer

Hver parcel har som minimum t0 affaldsstativer, ét med to poser til bio- og restaffald og ét med en pose og et skuffestativ til sortering af affald.

De øverste sorte spande i skuffestativet må kun bruges til affald såsom papir og pap, mens de nederste kan bruges til glas og metalaffald. Den store poseplads i stativ to kan enten bruges til restaffald eller plastaffald, men vær dog opmærksom på, at restaffald og bioaffald skal placeres umiddelbart ud til stien.

Det sker, at affaldet ikke bliver taget med på tømningsdagen, og det kan der være flere årsager til såsom forkert sortering, for tunge affaldssække, løst, støvende affald i posen mm. Såfremt din pose ikke bliver taget med, kan den afleveres på storskraldspladsen for enden af Skyttehusene hver lørdag mellem 12-14. Her er det desuden også muligt at skille sig af med andre typer affald såsom batterier, trykluftsdåser, haveaffald mm.

 

Tekstilaffald

Godthåbsparken har, siden 1. juli 2023, skullet indsamle tekstilaffald i hjemmene.

Albertslund kommune sendte besked ud om dette til alle beboerne i Godthåbsparken via e-boks i juni 2023. En tilrettet version af dette skriv kan findes her. Bemærk at den seddel, der er lagt op på denne hjemmeside, er en kopi af den seddel, som blev udsendt i e-boks, dog uden personlige informationer.

Vil man bestille afhentning af sit tekstilaffald på sin adresse, bestilles dette via dette link: Selvbetjening

Scroll to Top