Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i marts måned og er højeste myndighed.
Hver parcel har 2 stemmer. Man kan møde op personlig eller ved fuldmagt, som skal være en generel fuldmagt, og man må ikke være i restance med kontingentet.
Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlig og være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar. Hvis du vil vide mere om generalforsamlinger så læs i Regler og Vedtægter