gpnyt.dk

Grundejerforeningen Godthåbsparken

  • Øg font størrelsen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Velkommen til GPnyt.dk

Svømmebad information 2018

Email Udskriv PDF

Svømmebadet nu åbnet for sæsonen 2018.

Det er dejligt at se at svømmebadet igen i år er velbesøgt, hvilket nok er hjulpet rigtigt godt på vej af det super gode vejr vi har haft.

Husk at tjekke siden med generelinformation omkring regler og opførsel i svømmebadet her

Vi vil særligt fremhæve at:

- Det lille bassin nu permanent er blevet et stille varmtvandsbassin
- Vi har givet livredderne besked om, at de skal være mere opmærksomme på om folk har bånd på og påpege det hvis de ser nogle uden bånd.
- Sidst er der blevet bestilt 5 nye skilte som beskriver at man skal huske bånd.

mvh

Bestyrelsen

Senest opdateret: Fredag, 18. maj 2018 20:39
 

Nye Parkeringspladser 2018

Email Udskriv PDF

Nye parkeringspladser:

Grundejerforeningens bestyrelse har efter opfordringer besluttet at etablere ekstra parkeringspladser. De steder hvor problemet er størst, er samtidigt de steder, hvor man tidligere har etableret sideparkeringspladser.

Arbejdet er sat i gang februar 2018, og ventes færdigt snarest. Længere varende frost vil dog kunne skabe problemer med tidsplanen.

Skyttehusene:

Behovet er tilstede, men der er ikke mulighed for at lave ekstra pladser. Her foreslår bestyrelsen at der indføres skiltet parkerings/standsningsforbud i den østlige side af vejen. Så er der mulighed for at lastbiler og redningskøretøjer kan komme uhindret i gennem. 

Rytterhusene:

Sideparkeringspladserne blev i sin tid opført med færre båse end der egentligt er mulighed for. De seneste opførte pladser har 8-9 pladser, hvor de første havde omkring 6. Det betyder at vi kan udvide de eksisterende sideparkeringspladser med flere parkerings båse.

2 ekstra båse udfor nr. 10

2 ekstra båse udfor nr. 38

3 ekstra båse udfor nr. 72

Endelig bliver stierne omkring nr. 69 og 72 ændret, så det bliver muligt at inddrage de 2 båse ud for nr. 69 og nr. 72, der er markeret med et stort X.

Jægerhusene:

Jægerhusene har endnu ingen sideparkeringspladser, så her er der tale om et ny anlæg med 9 sideparkeringspladser. Det er konstateret, at behovet er størst i den nordlige ende. Derfor bliver pladsen lagt på den nordligste af de tre placeringsmuligheder.

Fiskerhusene:

Ved nr. 1 og 2, bliver der lavet er flisesti langs parkeringsbåsene. Derved kan vi ændre de to allerede anlagte båse til parkeringspladser i stedet for sti indtil rækkerne. De store Xér fjernes og dermed er der 2 ekstra pladser i den ende hvor behovet er størst.

Stier:

Flere steder i Godthåbsparken mangler der små stistykker mellem stierne foran/bagved de enkelte rækker og stikvejene. De manglende stykker i Jægerhusene og Rytterhusene, bliver etableret i samme omgang som sideparkeringspladserne.

Parkeringspladsprojekt venteliste:

Fiskerhusene, her er det muligt at lave 2 gange 2 sideparkeringspladser efter samme princip som pladserne i Rytterhusene. Her mangler der også mangle stistykker.

Glentehusene, ekstra sideparkeringspladser. Tidshorisonten for disse projekter er ukendt, men vil blive prioriteret løbende efterhånden som der er økonomi til det.

Senest opdateret: Onsdag, 28. februar 2018 21:16
 

Kærnehuset - feb 2018

Email Udskriv PDF

 

Kære naboer

 

Der foregår en del debat vedr Kærnehuset og brugen heraf, særligt det forslag Albertslund kommune har i proces omkring brugen af Kærnehuset fylder en del. 

 

Som det også fremgår andre steder, så har Bestyrelsen ikke med denne beslutning at gøre. GP udlejer til Kommunen, og Kommunen bruger bygningen som det passer dem. Kommunen har ikke givet GP nogen “valg” men blot forelagt deres planer.

At opsige en lejekontrakt, er ikke det letteste, og der er desværre også den hage, at GP mister en betydelig størrelse lejeindtægt om året, hvis kærnehuset ikke længere lejes ud.

 

Bestyrelsen har følgende opfattelse af selve mødet: (der har været 1 møde med 3 deltagere fra bestyrelsen)

 

På mødet fortæller kommunen at “Centeret” vil kun være åbent fra 8-16, mandag-fredag.

Centeret er for unge som er på vej ud af misbrug, og som nu følges tæt via dialog og “samtale-terapi”, motion og fælles aktiviteter såsom madlavning, og arbejde med en urtehave.

I tal vil det måske dreje sig om 4-6 unge, der i løbet af en dag kommer og besøger centeret. Disse unge vil sandsynligvis have en sky attitude, og vil i bund og grund helst ikke ses - de er ikke stolte af deres situation.

I Bestyrelsen er der kræfter, der har indgående viden fra kommunalt arbejde med tidligere misbrugere, og kunne derfor pointere, at man synes Kommunens valg om at placere sådan et center i et stort boligkvarter virkede uhensigtsmæssig også ud fra et professionelt synspunkt.

 

Der blev gjort opmærksom på, at der til tider stadig er urolige elementer omkring Kærnehuset og vi nævnte ligeledes at der jo ligger en værtshus/cafe lige ved siden af, og at det måske ikke var den bedste “nabo”.

 

Mødet blev fra bestyrelsens side opfattet som et informationsmøde, og fra Bestyrelsens side gav man udtryk for, at man synes ikke det var et godt valg. Der blev givet input os kommunen lovede så yderligere dialog og tilbagemelding, hvilket til bestyrelsens overraskelse så aldrig er kommet.

 

Det bestyrelsen er enige i er det positive at huset bliver brugt, til et fredeligt formål, og at det derigennem bliver vedligeholdt. Det er trods alt bedre, end at det ligger øde hen. Den arabiske lektieskole fortsætter i huset, og man adskiller dem med en dør til resten af centeret.

 

Bestyrelsen

Senest opdateret: Onsdag, 28. februar 2018 16:49
 

Generel info om de nye skraldesativer

Email Udskriv PDF

Farve på de nye stativer.

Vi har valgt at få malet træet på stativerne inden samling, da det giver det pæneste og mest holdbare resultat.

De nye affaldsstativer er malet i en neutral grå farve, der er mulig at overmale i den farve man benytter i forvejen. Det er også muligt at male det gamle stativ i samme farve som det nye har.

Farven på det nye stativ hedder stengrå RAL 7030.

Husk at tjekke at RAL-koden da farven stengrå fås i mange nuancer. GORI standard stengrå hedder vist RAL 7042.

 

Transportskader på de nye affaldsstativer

Hvis der opdages transportskader som fx skæve låger, ridser/hakker i træværk og metal på de nye affaldsstativer, skal kontoret underrettes hurtigst muligt, så vi kan få udbedret dem eller udskiftet stativet. Det gøres helst på mail, men det er også muligt at ringe til Dorte eller lægge en seddel i kontorets postkasse.

Eksempler på transportskader kan ses på nedenstående billeder.

Transportskade 1

Transportskade 2

Senest opdateret: Mandag, 4. september 2017 19:47
 


Side 1 af 2

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player


Aktuelle møder og begivenheder i GP

Ingen begivenheder