gpnyt.dk

Grundejerforeningen Godthåbsparken

  • Øg font størrelsen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Velkommen til GPnyt.dk

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 30 marts 2017 kl 19:00

Email Udskriv PDF

Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den
30. marts 2017 fra kl.19.00 på
Herstedøster Skole i musisk rum.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år - KLIK HER
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Rettidigt indkomne forslag:
4a. Forslag 1:
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
I forbindelse med vor nye skralde ordning, ønskes indkøb 2 stk. Sorte plastspande der passer ind i vore gamle stativer, plastspandene passer indtil videre kun forneden i vore stativer. De ekstra spande skal bruges som supplement til de eksisterende. De to spande skal opkræves sammen med det nye store affaldsstativ.

Økonomi: 2 spande koster i alt kr. 240 inkl. Moms.
Der vil være mulighed udover de 2 spande, at købe nogle ekstraspande til kr. 120,00 pr. Styk der afregnes konstant til kontoret.

4b. Forslag 2:
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
I forbindelse med vor nye skralde ordning, ønskes etableret et simpelt dataprogram. Du går ind på en hjemmeside, skriver et ord på den emballage du er i tvivl om. Du får svar med et eller flere fotos, der viser hvor emballagen skal smides ud i. Mail udsendes hvis der sker noget med indsamlingssystemet, nye sorterings muligheder.
Det er ikke nødvendigt at stave korrekt, der vil altid vises fotos. Forkert stavede ord gemmes i database. Mulig at lægge fotos ind.
Demomodeller. Kr. 5.000 inkl. og fuldt program kr. 15.000 inkl. moms
Årlig database pladsleje inkl. Normal vedligeholdelse. Kr. 2.000

4c. Forslag 3:
Forslagsstiller: Jonas Deckers: Tranehusene 57.
De højeste af træerne ved det grønne område ved siden af Tranehusene 73 foreslås beskåret i højden eller helt fældet, da de tager lys og udsigt, samt risikerer at vælte og beskadige nærliggende hegn/bygninger.

4d. Forslag 4:
Forslagsstiller: Karina Al-Saffar: Rytterhusene 5.
Jeg vil gerne stille et forslag om, at der opstilles stativer med poser til opsamling af hundelorte. I en perfekt verden ville alle hundeejere selv have poser med og samle op efter deres hunde, men sådan er det desværre ikke for alle. Derfor kunne de få hundeejere, der ikke selv har poser i lommen, motiveres til at samle op efter deres hunde, hvis posen er let tilgængelig. Desuden kan andre, der opholder sig på de forskellige plæner få en mulighed for at fjerne noget, der f.eks. ligger lige midt på fodboldbanen, hvor børnene måske leger.

Jeg mener at vi optimalt set, skal have opsat 11 stativer fordelt rundt i GP. Jeg har indhentet et tilbud på nogle stativer, hvor vi kan spare 10 procent. Dette ville koste 1192,50kr pr stativ, dvs 13117,50 kr for 11 stk og det koster 399kr for 1000 poser.

Jeg tror på, at pengene er godt givet ud for at vi kan få nogle pænere grønne områder til glæde for os alle.

4e. Forslag 5:
Forslagsstiller: Per Skyttehusene 58:
Foreslår at man enten køber eller leaser en maskine/støvsuger til opsamling af blade og papiraffald. Når man nu har valgt at have så mange buske og træer som nu har det med at "fælde" til efteråret især.

4f. Forslag 6:
Forslagsstiller: Per Skyttehusene 58
Mht til omdelt seddel ang. unge der ikke forstår hvordan man opfører sig, så er mit forslag at man hyrer et vagtværn. De kommer vel når der bliver ringet og det kan måske stresse de unge til at finde på noget andet.

4g. Forslag 7:
Forslagsstiller: Bestyrelsen:
Indlæg vedr. tvangsauktion gennemgang af de enkelte case økonomisk og juridisk, forslag om der skal sættes en på tvangsauktion. Se bilag med skrivelse fra Advokat vedhæftet indkaldelsen. Fremlæggelse ved advokat Henrik Benjaminsen.

4h. Forslag 8:
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Beslutning om at de nye skraldestativer skal betales over 8 gange af 400kr/kvartal eller 6 gange af 525kr/kvartal. Opkræves efter at grundvandspumpebidraget er slut.

5. Fastsættelse af honorarer
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af kasserer for 2 år
a. På valg er Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8a. På valg er Rudi Tobisch, Tranehusene 36 og Thomas N.M. Hansen, Tranehusene 25, samt en ledig plads (tidligere Susanne Baudier, Tranehusene)
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
9a. Ledig plads (tidligere Jens Olsen, Bispehusene)
10. Valg af 2 suppleanter
10a. 2 ledige pladser

11. Valg af 2 revisorer
11a. På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69.
12. Valg af 2 revisorer
12a. På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.
13. Eventuelt.
13a. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen

NB.
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødedeltager kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.

Senest opdateret: Tirsdag, 14. marts 2017 21:21
 

Marts 2017 nyt fra legepladser, grønne områder og festudvalg

Email Udskriv PDF

Legepladser:

Vi har fået etableret et nyt gyngestativ med 6 gynger på den tidligere naturlegeplads i Glentehusene. Der mangler lidt vedligeholdelse af det grønne areal udenom – det forventes at blive gjort i løbet af foråret.

Vi har en del legepladser rundt om i GP hvor der er sandkasser. Det er vores opfattelse at rigtig mange af disse ikke benyttes af børn, men tværtimod mest som kattebakke.  I vil derfor opleve, at der ikke kommer nyt sand i mange af disse til foråret, da vi ikke vil bruge penge og ressourcer på at fylde nyt sand i hvert år, når de alligevel ikke benyttes.

Bor du i nærheden af en legeplads med en sandkasse, som du enten ved bliver brugt eller ikke bliver brugt, hører vi gerne fra dig. Og med brugt mener vi af børn.

Grønne områder:

Vi har pr. 20. marts 2017 ansat en uddannet anlægsgartner, som vedtaget på sidste års generalforsamling. Tag godt imod Stuart.

Vi vil arbejde henimod at få genoprettet vores grønne områder flere steder således at døde buske/træer og lign. Bliver erstattet af nye eller fjernet helt. Som udgangspunkt kan vi oplyse, at vi ikke fælder træer i GP medmindre de er til fare for personer/bygninger eller er syge. Vi fælder ikke træer, fordi nogle synes de er grimme eller fordi de er tilholdssted for fugle.

Beskæringen af vores grønne buske/træer vil fremover blive prioriteret højere med henblik på et pænere resultat. Det er ligeledes planen, at Stuart skal lave et årshjul, så det bliver mere synligt for os alle hvordan vores grønne områder bliver passet.

Det er en kæmpe stor opgave vi står foran og det kommer til at tage lang tid, før vi nærmer os det resultat, som vi sigter efter. Vi håber på jeres forståelse for dette.

Det er altid tilladt at hjælpe til med at fjerne affald, ukrudt og i det hele taget holde området rundt om sin egen matrikel pæn.

Bump i Skyttehusene

Som et forsøg betalte vi i grundejerforeningen selv for nogle vejbump i Skyttehusene, som blev monteret i slutningen af 2015.

Vi har valgt at opsætte disse uden tilladelse fra kommunen, som et forsøg. Vi vil gerne evaluere på dette efter mere end 1 vinter med sne og frost for bla. At teste holdbarheden af disse bump. Det er vores opfattelse indtil nu, at der både er fordele og ulemper ved disse bump.

Det er kommunens vej og det er derfor nødvendigt at søge om tilladelse til at opsætte bump. Det er ikke billigt at opsætte disse, så før vi har evalueret mere på effekten og holdbarheden, vil vi ikke begynde at opsætte bump andre steder i bebyggelsen eller søge om tilladelse til at dem i Skyttehusene kan forblive.

Skulle det blive aktuelt med en permanent løsning i flere områder af bebyggelsen, mener vi, at det er en beslutning, som skal godkendes på en generalforsamling.

Festudvalg:

Vi vil gerne nedsætte et festudvalg her i Godthåbsparken, som kan sørge for at arrangere fastelavn, Sankt Hans og andre sociale arrangementer. Det er vores ønske at vi får noget mere socialt samvær i foreningen og for at kunne gøre dette, har vi brug for nogle frivillige, som vil være med til at arrangere dette.

Er det noget for dig, så send en mail til kontoret Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. inden udgangen af april 2017. Så vil vi sørge for at arrangere det første fællesmøde. 

Senest opdateret: Fredag, 3. marts 2017 21:30
 

Nyansat på GPs kontor

Email Udskriv PDF

Kontoret er beliggende i

Skyttehusene 64,
2620 Albertslund

Telefon 4362 7117

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Åbningstid mandag og tirsdag 10-12 og onsdag 16-19.

Udenfor åbningstiderne kan man indtale en besked på telefonsvareren.

Grundejerforeningen har fået ansat ny kontormedarbejder: Dorte Lykke Andersen

Kjeld kristensen stopper en af de nærmeste måneder, vi takker ham for det arbejde han har lagt i Grundejerforeningen


Dorte Lykke Andersen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På kontoret kan man:

Bestille afhentning af store effekter så som brugte komfurer og køleskabe, der afhentes sidste tirsdag i måneden.

Være behjælpelig med afskaffelse af andre ting mod betaling.

Udlejning af udendørs stilladser, som grundejerforeningen sætter op og nedtager, samt indendørs trappestilladser. Betalingen sker over næste kvartalsopkrævning.

Salg af minigolfkøller.

Salg af ekstra ruller af affaldssække (i klar plastik)

Køb af nøgler til svømmebadet (mod deposium) for morgenbadere.

Få svar på spørgsmål i forbindelse med lokalplanen og udlevering af tegninger til vinduer og facader.

Samt bygningstegning til de parceler, der har loftsvarme (inden man begynder at borer i loftet for at hænge lamper op)
Loftstegningerne kan også hentes her på hjemmesiden (klik på link)

Udsendelse af informationsmateriale såsom Renovationsplan omkring højtider, indkaldelse til generalforsamlinger årsregnskab m.m.

Spørgsmål til bestyrelsen kan sendes/afleveres på kontoret eller sendes på mail eller fra KontaktGP (hjemmesiden)

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet består af et pristalreguleret beløb, renovationsbidrag, opkrævning fra Copydan og TV (YouSee) samt et særligt vedligeholdelsesbidrag.

Nye beboere indbetaler et indskud på kr. 200, som tilfalder grundejerforeningen, og som derfor ikke tilbagebetales ved hussalg.

Senest opdateret: Onsdag, 1. marts 2017 22:13
 
Email Udskriv PDF

Godthåbsparkens snerydningsregulativ

 

Det er den enkelte parcel, som har pligten til at rydde stien ud for indgangen.

Denne pligt omfatter også bagsiden af huset, hvis man ikke har genbo til den side. Ellers kan rækken bagved risikere, ikke at få tømt renovation. Ligeledes skal stier ved enden af rækkerne, mod vej/sti og parkeringsplads også ryddes. (Rydningen skal være så bred, at barnevogne og renovationsopsamlingskontaineren kan få plads på stien)

 

Hvor skal jeg rydde for sne og salte/gruse?

Hvis der ikke er ryddet sne på stierne (se kort herover) vil renovationsvognene ikke kunne komme ned af stierne og beboerne som bor på disse stier vil ikke få tømt deres skraldestativer.

På kortet kan du også læse, hvor der skal ryddes for sne og saltes/gruses omkring dit rækkehus.

Selve indgangen og adgangsvej til skraldestativ/papir/pap/metal og flaskestativ skal også være ryddet.

I snerydningspligten ligger både snerydning og glatførebekæmpelse (saltning eller grusning).

Hvis avisbud, postbud, renovationsmedarbejder eller andre kommer til skade pga. at pligten ikke er opfyldt, er det den enkelte husejer, der er erstatningspligtig.

Ifølge loven skal du rydde dit fortov for sne og gruse eller salte så hurtigt som muligt, efter snefald. Ifølge retspraksis skal fortovet være ryddet i tidsrummet fra kl. 7 (kl. 8 søndag) til kl. 22. Hvis det har sneet om natten, betyder det altså, at fortovet skal være ryddet kl. 7 om morgen på hverdage og kl. 8 på søndage. Hvis en person glider på dit fortov på grund af sne og is og kommer til skade, kan han eller hun lægge sag an mod dig. (fra bolus.dk)

 

Vedr. parkeringspladser og veje

Ved parkeringspladserne er det beboerne, der har snerydnings- og glatføre-bekæmpelsespligten.

Grundejerforeningen sørger dog for, at fremmed entreprenør rydder parkeringspladserne for sne, ved særlig meget snefald.

På stamvejene Rytter-, Fisker-, Jæger-, Skytte-, Glente-, Falke-, Fasan-, Rype- og Tranehusene er det Kommunen der har rydningspligten.

Senest opdateret: Fredag, 10. februar 2017 21:53
 


Side 1 af 3

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player


Aktuelle møder og begivenheder i GP

Ingen begivenheder