Projekter

Ladestandere

Der er opsat en ladestander med to udtag på hver stikvej i hele bebyggelsen. Parkeringsordningen, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i november 2022, bliver iværksat snarest, skilte sat op og båsene markeret, så det tydeliggøres, at pladserne er forbeholdt el-/hybridbiler. I mellemtiden henstiller bestyrelsen til, at kun el-/hybridbiler holder på ladestanderpladserne, så alle […]

Legepladser

Bestyrelsen fik hen over sommeren 2022 gennemgået alle GPs legepladser for fejl og mangler. Vi har nu modtaget rapporten på denne gennemgang og er i øjeblikket ved at indhente tilbud på, hvad det vil koste at reparere de skader, der er konstateret. Derefter vil bestyrelsen holde et møde med det udvalgte firma, som skal foretage […]

Grønne skraldespande

De blå skraldestativer er udtjente og en udskiftning til de grønne skraldespande har været i gang. Desværre gik udskiftningen i stå under Coronapandemien. Bestyrelsen er i gang med at undersøge markedet med henblik på at indkøbe flere af de grønne affaldsspande, så vi kan sætte gang i udskiftningen igen.

Elektroniske låse

Godthåbsparkens aflåste fællesarealer har fået elektroniske låse. Der er gennem årene kommet mange nøgler ud blandt beboerne. Vedligeholdelsen af det analoge nøglesystem og udlevering af nye nøgler til beboerne er en dyr affære grundet indkøb af nøgler, vedligehold af en liste over de beboere, der har en nøgle, samt tabet af nøgler, når beboerne fraflytter […]

Belysning

Lamperne er blevet skiftet langs med stikvejene. På parkeringspladserne er der flere steder dårligt lys, og lamperne trænger til udskiftning, da der ikke længere kan købes pærer til dem. De øvrige lamper langs stierne og kablerne, der forbinder dem, er udtjent. Pærerne i de gamle lamper bruger 10 gange så meget strøm som de nye […]
Scroll to Top