GP har fået en ejendomsleder

IMG_5038

Omstrukturering af medarbejdersammensætning i Godthåbsparken.

Bestyrelsen har længe drøftet, hvordan vi fremadrettet vil kunne sikre kontinuitet i varetagelsen af opgaver for vores områder samt for medarbejderne. I drøftelserne er vi kommet frem til, at vi har brug for en, der kan varetage opgaver med ansvarsområder som beskrevet nedenfor:

  • Tilrettelægge og sikre gennemførelsen af planlagte vedligeholdelsesopgaver
  • Langtidsplanlægning for drift og vedligeholdelse
  • I samarbejde med bestyrelsen kunne forestå større reparationsarbejder og renoveringsopgaver, herunder indhentning af tilbud, samarbejde med rådgivere, afholdelse af licitation, deltagelse i byggemøder, tilsyn under udførelsen mm.
  • En fast personaleleder for medarbejdergruppen
  • Varetage den overordnede planlægning af gårdmændenes arbejdsopgaver
  • Afholde medarbejderudviklingssamtaler og sammen med bestyrelsen tilrettelægge medarbejdernes karriereplan og efteruddannelse
  • Afholde regelmæssige planlægnings- og orienteringsmøder med medarbejdere og bestyrelsen
  • Budgetlægning og budgetoverholdelse
  • Den daglige kontordrift
  • Formandsposten blandt gårdmændene

Bestyrelsen har derfor valgt at ansætte en ejendomsleder. Den nyoprettede stilling er en fuldtidsstilling. Som en del af omstruktureringen har det derfor været nødvendigt at nedlægge kontorleder stillingen og formandsposten for gårdmændene i Godthåbsparken, da de er inkorporeret i ejendomsleder stillingen.

Det har ikke været en nem beslutning for bestyrelsen at skulle sige farvel til vores trofaste kontorleder Dorte, der igennem 6 år har været en del af medarbejderstaben. Bestyrelsen så gerne, at der var plads til begge stillinger i Godthåbsparken. Bestyrelsen takker Dorte for hendes store indsats.

Bestyrelsen vil gerne sige velkommen til den nye ejendomsleder i Godthåbsparken. Vi har den 1. januar 2023 ansat Troels til at varetage stillingen. Troels har været ansat i Godthåbsparken siden 2011. Troels har været afløser som formand for gårdmændene, og gennem samarbejdet med den nuværende bestyrelse har han vist stor interesse for grundejerforeningen og opgaverne som beskrevet i stillingens ansvarsområder. Med hans store viden og erfaring i Godthåbsparken var det derfor naturligt at tilbyde Troels stillingen som ejendomsleder.

Beboere i Godthåbsparken vil derfor kunne forvente fremover at møde Troels i kontorets åbningstid.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Scroll to Top